เงื่อนไขการรับรางวัล รายการ Central Retail Happy Chinese New Year 2020

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • ผู้โชคดีจะได้รับรางวัล iPhone 11 (สีทอง) ความจุ 64GB มูลค่า 35,900 บาท จำนวน 1 เครื่อง
 • ผู้โชคดีที่ได้รับต้องมีประวัติการซื้อผ่านสมาชิก The 1 เท่านั้น
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่าน http://my1.the1.co.th/
 • ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากบริษัท เก็ท พริวิลเลจ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนในการติดต่อลูกค้า เพื่อแจ้งรายละเอียด วัน เวลา และ สถานที่ในการรับของรางวัล
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล เป็นจำนวนเงิน 1,795 บาท
 • ผู้โชคดีจะต้องแสดง SMS และสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ติดต่อรับรางวัลได้ที่บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (สำนักงานใหญ่) ชั้น 12, 15-18 เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 99/9 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
 • เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่าน QR Code เท่านั้น ที่สามารถรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลจากรายการส่งเสริมการขายได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้ผู้ที่มีชื่อ – นามสกุล ตามบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางที่ตรงกับฐานข้อมูลสมาชิกเดอะวันหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจทางกฎหมายอย่างเป็นทางการเพียง 1 รางวัล / หมายเลขสมาชิกเดอะวันเท่านั้น
 • หากผู้โชคดีที่มีรายชื่อได้รับรางวัลไม่ให้ข้อมูลติดต่อหรือไม่มาติดต่อรับของรางวัลภายใน วันที่ 31 มี.ค. 2563 จะถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น หากปรากฏว่ามีชื่อ-นามสกุล ซ้ำกัน ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้ผู้โชคดีลำดับถัดไป
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-8317300 ต่อ คุณตะวัน 7546 หรือ คุณรณชัย 7557