Credit Card Promotion

default

CRC Mastercard

รูปแบบโปรโมชั่น: – เมื่อโหลดแอป The 1 แล้วใช้จ่ายผ่านบัตรมาสเตอร์คาร์ด ณ ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทลที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 1,000…

Read More →

Citi Credit Card

เงื่อนไข   รูปแบบรายการ อภิสิทธิ์ เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ ต่อที่ 1 :…

Read More →

GSB Credit Card

เงื่อนไข รูปแบบรายการ : สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 150* เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร 300…

Read More →

China Union Pay Credit Card

เงื่อนไข รูปแบบรายการ  :  เมื่อ ซื้อสินค้า ครบ 1,000 บาท ขึ้นไป / ใบเสร็จ…

Read More →

UOB Credit Card

รูปแบบรายการ :   แลกรับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี ทุก ๆ 1,000 บาท/เซลส์สลิป ที่  ท็อปส์…

Read More →

First Choice Credit Card

รูปแบบรายการ : ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 1.5% เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านวงเงินบัตรเครดิตตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/เดือน* (รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500…

Read More →

Krungsri Credit Card

รูปแบบรายการ  : ช้อปซูเปอร์ฯ รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 3,280 บาท* ตลอดรายการ พิเศษ 1   แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 13%*…

Read More →

KTC Credit Card

รูปแบบรายการ : รับเครดิตเงินคืนทุกเดือน 50 บาท และ แลกรับเครดิตเงินคืน 12% ประหยัดที่ 1 :…

Read More →

TMB Credit Card

ช้อปจุใจ ประหยัดสุดคุ้ม รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 150 บาท
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 ม.ค. 64 – 31 มี.ค. 64

Read More →

LO_CB CLC_MAKE ME MANGO_TC A5_CS5

Citi Premier Credit Card

รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป
ระยะเวลา : 1 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564

ICBC Credit Card

รับเครดิตเงินคืน 9% เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย)
ตั้งแต่ 900 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป
ระยะเวลา : ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64

Read More →

QR JBC 1 Jan 2021 – 31 May 2021

รูปแบบรายการ :  รับบัตรของขวัญ ท็อปส์ มูลค่า 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไป/ ใบเสร็จ…

Read More →

UOB Lady Solitaire Credit Card

รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อใช้จ่ายทุกๆ 800 บาท/เซลส์สลิป
สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีเลดี้ โซลิแทร์เท่านั้น
ระยะเวลา : 15 มี.ค. 2563 – 30 เม.ย 2564

Read More →