Taste of USA

“เชฟเอียน” ปรุงเมนูอเมริกัน “ล็อบสเตอร์ โรลล์” เสิร์ฟท่านทูตอเมริกา “คริสตี้ เคนนี่ย์” ในงาน Taste of USA 2012

เชฟเอียน-พงศ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย คุ้กกิ้ง กูรู ประจำเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ปรุงเมนูเด็ดสไตล์อเมริกันแท้ๆ “ล็อบสเตอร์ โรลล์” โดยมี…

Read More →