Taste of Britain 2016

สแกนความอร่อยของดังเมืองผู้ดีที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ ในงาน ‘Taste of Britain 2016’

 เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ร่วมกับ สภาหอการค้าอังกฤษแห่งประเทศไทย (British Chamber of Commerce Thailand) เอาใจคุณนายสไตล์อังกฤษ…

Read More →