Central The 1 Credit Card

 

ct1-tops-6-cb-online-web-banner-1050x400pxeng

ระยะเวลาที่ร่วมรายการ : 29 ม.ค. 2563 – 10 มี.ค. 2563
สถานที : เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ รวมการซื้อสินค้าผ่านทาง TOPS ONLINE และมัตสึโมโตะ คิโยชิทุกสาขา

รายละเอียด : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6%(*) (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 96 บาท/เซลล์สลิป และสูงสุด 480 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)
พิเศษ! รับเพิ่ม เครดิตเงินคืนพิเศษ 420 บาท(1) เมื่อสะสมยอดซื้อสินค้าครบ 15,000 บาทขึ้นไปตลอดรายการ (จำกัดเครดิตเงินคืนพิเศษสูงสุด 420 บาท / หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)
ลงทะเบียนทาง UCHOOSE หรือ SMS ก่อนทำรายการเพื่อรับเครดิตเงินคืน
พิมพ์ TOPS (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 081-278-2222 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)
พิเศษเฉพาะ TOPS ONLINE!
รับส่วนลด 200 บาท (2) เมื่อซื้อสินค้าครบ 2,400 บาทขึ้นไป/ รายการสั่งซื้อสินค้า
(จำกัดการแลกรับส่วนลด 2 สิทธิ์/ หมายเลขเดอะวัน ตลอดรายการ)
พิมพ์ CT ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักแรก ส่ง SMS มาที่ 4890011
เพื่อรับรหัสส่วนลด E-COUPON
(ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

เงื่อนไข:
– สิทธิพิเศษนี้สำหรับการใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวันที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์
– รวมการซื้อสินค้าผ่านทาง TOPS ONLINE และมัตสึโมโตะ คิโยชิทุกสาขา (ยกเว้น ซูเปอร์คุ้ม) ยกเว้น ยอดซื้อสินค้าที่พื้นที่เช่า, ร้านอาหาร, การสั่งซื้อสินค้าแบบ MAIL ORDER, การซื้อสินค้าเพื่อการพาณิชย์ รายการซื้อสินค้าที่ไม่ได้ทำรายการผ่านเครื่องอนุมัติวงเงินอัตโนมัติ (EDC)
– สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้แก่ผู้อื่นได้
– บริษัทฯ จะมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรที่คงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระที่ดีจนถึงวันที่บริษัทฯ มอบสิทธิประโยชน์
– บริษัทฯ จะเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้เครดิตเงินคืนไปโดยผิดหลง หรือกรณีที่สมาชิกบัตรยกเลิก ปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินในภายหลัง
– กรณีสมาชิกบัตรไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ หรือได้รับแต่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ มิเช่นนั้นจะถือว่าสมาชิกบัตรยอมรับว่าการดำเนินการของบริษัทฯ ถูกต้องแล้ว
– บริษัทฯ ถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของบริษัทฯ เป็นสำคัญ กรุณาเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
– เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
– บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง
– ให้บริการบัตรเครดิตโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

(1) เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน : สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS หรือ APPLICATION UCHOOSE ก่อนทำรายการ โดยนับยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนร่วมรายการ • สำหรับยอดซื้อสินค้าครบทุก 1,200 บาท ต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 48 บาท จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 96 บาท ต่อเซลล์สลิป และสูงสุด 480 บาท ต่อหมายเลขบัญชี (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) ตลอดรายการ โดยบริษัทฯ จะโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก ภายใน 3 วันหลังทำรายการ • รับเครดิตเงินคืนพิเศษเพิ่ม 420 บาท สำหรับยอดซื้อสินค้าสะสมครบ 15,000 บาทขึ้นไป จำกัดเครดิตเงินคืนพิเศษสูงสุด 420 บาท ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ โดยบริษัทฯ จะโอนเครดิตเงินคืนพิเศษเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วันหลังจบรายการ

(2) เงื่อนไขการรับส่วนลดจาก TOPS ONLINE:
โปรโมชั่นการรับส่วนลดนี้สำหรับการสั่งซื้อผ่านท็อปส์ ออนไลน์ เว็บไซด์ เท่านั้น และเฉพาะการสั่งซื้อและจัดส่งระหว่างวันที่ 29 ม.ค. 2563 – 10 มี.ค. 2563 ● ขอสงวนสิทธิ์การแลกรับส่วนลดมูลค่า 200 บาท จำนวน 2 สิทธิ์ ต่อหมายเลขเดอะวัน ตลอดรายการ ● การรับส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ● บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ● สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TOPS CALL CENTER 0-2660-1000 (09.00 – 22.00 น.) 

Central The 1 Credit Card

รายการ   รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5%
รายละเอียด: เมื่อ ช็อปครบทุก 1,500  บาท/เซลล์สลิป
จำกัดเครดิตเงินคืน สูงสุด 150 บาท/ เซลล์สลิป และ 900 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)
ลงทะเบียนทาง SMS ก่อนทำรายการเพื่อรับเครดิตเงินคืน 

ระยะเวลา      :  6 พ.ย. 62  – 7 ม.ค. 2563
สถานที        :  เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ ทุกสาขา

เงื่อนไขรับคะแนน X3 (Core Feature)

เงื่อนไขการรับคะแนนเดอะวัน :

 • การคำนวณคะแนนเดอะวันจะคำนวณเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการและตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • การคำนวณคะแนนเดอะวันจะรวมถึงการใช้จ่ายผ่านบัตรเสริมด้วย โดยคะแนนเดอะวันจะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น
 • คะแนนเดอะวัน 3 เท่า ประกอบด้วย คะแนนปกติ 1 เท่ารับโดยการแจ้งหมายเลขเดอะวัน คาร์ด ที่จุดชำระเงิน และคะแนนเพิ่ม 2 เท่า รับโดยคะแนนถูกโอนเข้าหมายเลขเดอะวัน คาร์ด ที่ผูกกับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวันโดยอัตโนมัติ
 • สินค้าที่ยกเว้นไม่ร่วมรายการ ได้แก่ กระเช้าของขวัญ, เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์, บุหรี่, นมผงสูตรเด็กทารกและสูตรต่อเนื่อง, บริการ CenPay, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงิน, บัตรอินเตอร์เน็ต, บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ร้านขายยา,ร้านหนังสือ, ร้านค้าเช่าและฟู้ดคอร์ด)
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุดบริการลูกค้า หรือสอบถาม Call Center โทร. 0-2660-1000

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน:

เฉพาะยอดซื้อสินค้าต่อเซลล์สลิปที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ ยกเว้น ยอดซื้อสินค้าที่พื้นที่ เช่า, ร้านอาหาร, การซื้อบัตรของขวัญ, การสั่งซื้อสินค้าแบบ MAIL ORDER, การซื้อสินค้าเพื่อการค้าเชิงพาณิชย์, รายการซื้อสินค้าที่ไม่ได้ทำรายการผ่านเครื่องอนุมัติวงเงินอัตโนมัติ (EDC) และการซื้อสินค้าผ่านทาง WWW.TOPS.CO.TH

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS หรือ APPLICATION UCHOOSE ก่อนทำรายการ โดยนับยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนร่วมรายการ
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 150 บาท ต่อเซลล์สลิป และ 900 บาท ต่อหมายเลขบัญชี (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) ตลอดรายการ
 • บริษัทฯ จะโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วันหลังทำรายการ
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถเปลี่ยน แลก ทอน เป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯสงวนสิทธิ์เรียกคืนเครดิตเงินคืน หากมีการยกเลิกหรือปฏิเสธรายการซื้อขายหรือการชำระเงิน
 • บริษัทฯจะมอบเครดิตเงินคืนให้แก่ลูกค้าที่มีสถานะปกติไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่มีการมอบเครดิตเงินคืนเท่านั้น
 • บริษัทฯ ยึดถือข้อมูลที่มีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของ บริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด