โปรโมชั่น Garnier Men Lucky Draw

ad_garnier-men-9-jan-2019

รูปแบบโปรโมชั่น :
ซื้อผลิตภัณฑ์ การ์นิเย่ เมน ที่ร่วมรายการ ทุก 1 ชิ้น / ใบเสร็จ รับ 1 สิทธิ์ลุ้น
รางวัล : รวมมูลค่าทั้งสิ้น 205,000 บาท

รางวัลที่ 1 : โทรศัพท์มือถือ Iphone Xs 256GB สีเทา มูลค่ารางวัลละ 44,500 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 133,500บาท
รางวัลที่ 2 : นาฬิกา Apple Watch 4 (GPS+Cellular) อะลูมิเนียม ขนาด 44mm สีดำ มูลค่ารางวัลละ 18,500 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 55,500 บาท
รางวัลที่ 3 : Tops Gift Card มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 16,000 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่วันที่ 9 – 29 มกราคม 2562
สาขาที่ร่วมรายการ : ระบุ Format ของท็อปส์ที่จะเล่นโปรโมชั่น

เงื่อนไขโปรโมชั่น
– เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ การ์นิเย่ เมน ที่ร่วมรายการ ครบทุก 1 ชิ้น / ใบเสร็จ รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล
– ยอดซื้อคำนวณจากมูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว
– จับรางวัลผู้โชคดีจากฐานข้อมูลในระบบ วันที่ 30 มกราคม 2562 ที่ชั้น16 สำนักงานใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
– ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่จุดบริการลูกค้าเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต และ ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ทุกสาขา และทาง www.facebook.com/TopsThailand และ www.facebook.com/GarnierMenThailand
– ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้ผู้ที่มีชื่อ-นามสกุล ตามบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ตรงกับฐานข้อมูลเดอะวันคาร์ดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจทางกฎหมายอย่างเป็นทางการเพียง 1 รางวัล / หมายเลขสมาชิกเดอะวันคาร์ด เท่านั้น
– ผู้โชคดีลำดับที่ 1 – 3 จะได้รับรางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือ Iphone Xs 256GB สีเทา มูลค่ารางวัลละ 44,500 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 133,500 บาท
– ผู้โชคดีลำดับที่ 4 – 6 จะได้รับรางวัลที่ 2 นาฬิกา Apple Watch 4 (GPS+Cellular) อะลูมิเนียม ขนาด 44mm มูลค่ารางวัลละ 18,500 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 55,500 บาท
– ผู้โชคดีลำดับที่ 7 – 26 จะได้รับรางวัลที่ 3 Tops Gift Card_มูลค่ารางวัลละ 800 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 16,000 บาท
– หากผู้โชคดีที่มีรายชื่อได้รับรางวัลไม่ให้ข้อมูลติดต่อหรือไม่มาติดต่อรับของรางวัลภายใน วันที่ 14 มีนาคม 2562 จะถือว่าสละสิทธิ์
– ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล
– รางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด รวมทั้งไม่สามารถเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นๆ ได้
– พนักงานและครอบครัว บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการโปรโมชั่นชิงโชคนี้
– บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด และบริษัท ลอรีอัล ไทยแลนด์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า