แลกซื้อเครื่องรางมงคล Chinese New Year : Tops daily

โปรโมชั่น: แลกซื้อเครื่องรางมงคล

ระยะเวลา:  23 ม.ค. 2567 – 13 ก.พ.2567

สาขาที่ร่วมรายการ: Tops Daily   

 รูปแบบโปรโมชั่น

  • ซื้อสินค้าครบ 99 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ รับสิทธิ์แลกซื้อ เครื่องรางมงคล ราคา 59 บาท

เงื่อนไข สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเดอะวัน

  • จำกัดสิทธิ์แลกซื้อรายการละ 1 ชิ้น / ใบเสร็จ
  • ยกเว้นสินค้า สินค้าซื้อเหมา (การซื้อสินค้าที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่ 7 ชิ้นขึ้นไป/ใบเสร็จ), บริการ Delivery และ Grab Mart
  • ส่วนลดสามารถใช้ได้ตามวันที่กำหนดไว้เท่านั้น
  • ส่วนลดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่ลามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นๆ ได้
  • กรณีมีการยกเลิกรายการซื้อสินค้าภายหลัง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนของรางวัลหรือเรียกเก็บเงินตามมูลค่าของรางวัลที่ได้รับไปแล้ว
  • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า