เปิดสาขา LOOKS ลาดพร้าว

ระยะเวลาโปรโมชั่น   :  17 ธ.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563

รายละเอียด  รับฟรี! LOOKS bag Pinky edition 1 ใบ มูลค่า 250 บาท เมื่อช็อปสินค้าใดๆครบ 600 บาท ขึ้นไป/ ใบเสร็จ

เงื่อนไขรายการ

 • ยอดซื้อ 600 บาท คำนวณจากมูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว
 • สินค้าสมนาคุณมีจำนวนจำกัด 850 ชิ้น ตลอดรายการ
 • โปรโมชั่นเฉพาะที่ LOOKS สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว เท่านั้น
 • สินค้าจากแผนกยาไม่เข้าร่วมโปรโมชั่น
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าสมาชิกเดอะวันเท่านั้น และสงวนสิทธิ์การแจกสินค้าสมนาคุณ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขสมาชิกเดอะวัน
 • สินค้าสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้
 • หากมีการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ต้องคืนสินค้าสมนาคุณคืนให้ทางร้านด้วย
 • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

LOOKS LADPRAO Grand Opening Promotion : Premium gift ‘LOOKS bag Pinky edition’

Promotion period: 17 Dec 2020 – 31 Dec 2020

Promotion detail: Get free LOOKS bag Pinky edition worth 250 Baht  with a minimum purchase 600 Baht or more/ receipt

Promotion condition:

 • The purchase price of 600 Baht are the net price after deducting all discounts
 • Limited to 850 pieces throughout the promotion
 • Promotion for LOOKS Central Ladprao branch only
 • Excluding items from Pharmacy
 • For The 1 members only and limited to 1 piece / member
 • The premium gift cannot be return and exchange
 • In case of return and refund, the premium gift must be returned
 • Central Food Retail Co.,Ltd. reserves the right to change any terms and conditions without prior notice