เปิดสาขา CMK ศาลายา

ระยะเวลาโปรโมชั่น   :  20 ธ.ค. 2563 – 4 ม.ค. 2564

รายละเอียด  รับฟรี! Kawaii headband 1 ชิ้น มูลค่า 109 บาท เมื่อช็อปสินค้าใดๆครบ 600 บาท ขึ้นไป/ ใบเสร็จ

เงื่อนไขรายการ

 • ยอดซื้อ 600 บาท คำนวณจากมูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว
 • สินค้าสมนาคุณมีจำนวนจำกัด 450 ชิ้น ตลอดรายการ
 • โปรโมชั่นเฉพาะที่ร้านมัทสึโมโตะ คิโยชิ สาขาเซ็นทรัล ศาลายา เท่านั้น
 • ยอดซื้อไม่สามารถรวมสินค้ากลุ่มยา, สินค้าทางการแพทย์ และเวชสำอางบางชนิด
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าสมาชิกเดอะวันเท่านั้น และสงวนสิทธิ์การแจกสินค้าสมนาคุณ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขสมาชิกเดอะวัน
 • สินค้าสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้
 • หากมีการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ต้องคืนสินค้าสมนาคุณคืนให้ทางร้านด้วย
 • บริษัท เซ็นทรัล และมัทสึโมโตะ คิโยชิ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Matsumoto KiYoshi  – Grand opening promotion SALAYA

Premium gift : Kawaii Headband

 

Promotion period: 20 Dec 2020 – 4 Jan 2021

Promotion detail: Get free Kawaii headband worth 109 Baht  with a minimum purchase 600 Baht or more/ receipt

Promotion condition:

 • The purchase price of 600 Baht are the net price after deducting all discounts
 • Limited to 450 pieces throughout the promotion
 • Promotion for Matsumoto KiYoshi Salaya branch only
 • Excluding medicine, medical supplies and some cosmeceuticals products
 • For The 1 members only and limited to 1 piece / member
 • The premium gift cannot be return and exchange
 • In case of return and refund, the premium gift must be returned
 • Central and Matsumoto Kiyoshi Limited reserves the right to change any terms and conditions without prior notice