ท็อปส์ มาร์เก็ต สุขาภิบาล 3

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกเดอะวันเท่านั้น
 • ใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้ากลุ่มผักและผลไม้,เนื้อสัตว์และอาหารทะเล,อาหารพร้อมทานและเบเกอรี่ ในราคาปกติ ไม่มียอดขั้นต่ำ
 • ส่วนลดนี้จะคำนวณจากมูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถลดเพิ่มจากสินค้าที่ลดราคาอยู่แล้ว
 • ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Conditions

 • This offer is exclusively for The 1 members only.
 • For a purchase of normal priced perishables.
 • The purchase price is net price after deducting discounts.
 • This offer is not valid with special priced items.
 • This offer cannot be exchanged or redeemed for cash.
 • Central Food Retail Co.,LTd. reserves the right to change any terms and conditions without prior notice.