ชำระเพียง 200 บาท หยิบสินค้าใส่ในกระเป๋าTops Dailyให้มากที่สุด ไม่เกินมูลค่ารวม 3,000บาท/ใบเสร็จ ภายใน 90 วินาที

กิจกรรม:  ชำระเพียง 200 บาท  หยิบสินค้าใส่ในกระเป๋าTops Dailyให้มากที่สุด ไม่เกินมูลค่ารวม 3,000บาท/ใบเสร็จ ภายใน 90วินาที

วันกิจกรรม: วันที่ 10 ตุลาคม 2566

สาขาที่ 1 สาขาซันพลาซ่า เปิดรับคิวรอบเดียว 60ท่าน เวลา 12:00-12:30.

แบ่งการเล่นเป็น 4 รอบ รอบละ 15 คน

 • รอบที่ 1 เริ่มกิจกรรมเวลา 12:30น. – 12:50น.
 • รอบที่ 2 เริ่มกิจกรรมเวลา 12:55น. – 13:10น.
 • รอบที่ 3 เริ่มกิจกรรมเวลา 13:15น. – 13:40น.
 • รอบที่ 4 เริ่มกิจกรรมเวลา 13:45น. – 14:30น.

สาขาที่ 2 สาขาชิดลม 19 เปิดรับคิวรอบเดียว 45ท่าน เวลา 15:30-16:00.

แบ่งการเล่นเป็น 3 รอบ รอบละ 15 คน

 • รอบที่ 1 เริ่มกิจกรรมเวลา 16:00น. – 16:20น.
 • รอบที่ 2 เริ่มกิจกรรมเวลา 16:25น. – 16:40น.
 • รอบที่ 3 เริ่มกิจกรรมเวลา 16:45น. – 17:00น.

สาขาที่ 3 สาขาสุขุมวิท 101/1 เปิดรับคิว รอบเดียว 45ท่านเวลา 17:00-17:30.

แบ่งการเล่นเป็น 3 รอบ รอบละ 15 คน

 • รอบที่ 1 เริ่มกิจกรรมเวลา 17:30น. – 17:45น.
 • รอบที่ 2 เริ่มกิจกรรมเวลา 17:50น. – 18:05น.
 • รอบที่ 3 เริ่มกิจกรรมเวลา 18:05น. – 18:30น.

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม :

 • จำกัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม 1 สิทธิ์ต่อหมายเลขสมาชิกThe1 รวมทั้ง 3สาขา
 • กรณีหยิบสินค้าในกระเป๋าTops daily มีมูลค่ารวมเกิน 3,000 บาท/ใบเสร็จ ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระค่าสินค้าส่วนต่างตามจริง
 • สินค้าและบริการที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่
  • การหยิบสินค้าที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่ 3 ชิ้นขึ้นไป / ใบเสร็จ
  • เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, บุหรี่, บริการชำระบิล, บัตรเติมเงิน, บัตรของขวัญ
 • ยอดค่าสินค้าคำนวณจากมูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว
 • สงวนสิทธิ์หยิบสินค้าที่วางจำหน่ายหน้าร้านเท่านั้น
 • การอนุมัติเข้าร่วมกิจกรรมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัดและบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด มินิมาร์เก็ต จำกัด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า