CSV News

เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล มอบข้าวสารตราท็อปส์ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

at3-1at3-2
นายวิฑูรย์ เจียสกุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (ที่ 2 จากซ้าย) รับมอบข้าวสารตราท็อปส์ 2,000 กิโลกรัม จาก มร. อลิสเตอร์ เทย์เลอร์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่พักอาศัยในโครงการหมู่บ้านเอื้ออาทร ณ การเคหะแห่งชาติ เมื่อวันก่อน