CSV News

ท็อปส์ คืนความสุขสู่พี่น้องเกษตรกร 3 จังหวัดชายแดนใต้ จัด “เทศกาลลองกองตันหยงมัส…ผลไม้แห่งมิตรภาพ”

img8

8 กันยายน 2557

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิ เตียง จิราธิวัฒน์ , กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กองทัพบก และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดตัว โครงการท็อปส์…คืนความสุขให้พี่น้องเกษตรกร 3 จังหวัดชายแดนใต้ จัดงาน “เทศกาลลองกองตันหยงมัส…ผลไม้แห่งมิตรภาพ” เพื่อรับซื้อลองกองตันหยงในราคาที่สูงกว่าพ่อค้าคนกลาง เข้ามาจำหน่ายที่ร้านเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์ สโตร์, ท็อปส์ ซูเปอร์, ท็อปส์ เดลี่, ท็อปส์ ซูเปอร์คุ้ม ทุกสาขา และท็อปส์ ซูเปอร์คุ้มขายส่ง สาขามหาชัย และอุดรธานี โดยคัดสรรเป็นพิเศษ รสชาติหวานหอม เปลือกบาง ปอกง่าย ไม่มียางเหนียว เนื้อในสีขาวใส ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายจะกลับคืนสู่เกษตรกรในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เพื่อคืนความสุขและรอยยิ้มให้พี่น้องเกษตรกร 3 จังหวัดชายแดนใต้

img7 img5 img4 img3 img2 img1