CSV News

กลุ่มเซ็นทรัล สู่ Social Enterprise ผุดโมเดลใหม่ “จริงใจ Farmers’ Market”

กลุ่มเซ็นทรัล สู่ Social Enterprise
ผุดโมเดลใหม่ “จริงใจ Farmers’ Market” ค้าปลีกรายแรก! ให้เกษตรกรมาขายเงินสด
คิกออฟที่อุดรธานีลุยเปิด 9 จังหวัดในปี 2562

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1-%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%af

กลุ่มเซ็นทรัล (Central Group) ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างหน่วยธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ภายใต้ชื่อ เซ็นทรัล ทำ วิสาหกิจเพื่อสังคม ด้วยค้าปลีกรูปแบบใหม่ “จริงใจ Farmers’ Market” ตลาดชุมชนที่ให้เกษตรกรมาออกร้านจำหน่ายสินค้าเงินสด พร้อมผนึกบริษัทในกลุ่มถ่ายทอดองค์ความรู้ค้าปลีก หวังเพิ่มรายได้ครัวเรือนให้เกษตรกร ปั้นชุมชนเข้มแข็ง ประเดิมเปิดตลาดที่จังหวัดอุดรธานี ก่อนปูพรมเปิดอีก 9 ตลาดในปี 2562

นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (Central Group) กล่าวว่า กลุ่มเซ็นทรัล (Central Group) ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัล ทำ” (Central Tham) ที่มีเจตนารมณ์ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชนและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ด้วยรูปแบบการทำงานแบบเซ็นทรัลลิตี้ (Centrality) ที่ผสานความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวทั้งกับบริษัทในกลุ่มและหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมค้าปลีกในไทยตลอดกว่า 70ปีของการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการช่วยเหลือสังคม ทำให้มองเห็นปัญหาโดยเฉพาะในกลุ่มฐานรากของประเทศที่มีอาชีพเกษตรกร ว่ายังขาดตลาดที่จะรองรับในการจำหน่ายสินค้า (Marketplace) แม้ที่ผ่านมาจะเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนโดยให้บริษัทในกลุ่ม เช่น เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ รับซื้อสินค้าตรงจากเกษตรกรมาร่วม 20ปี เพื่อจำหน่ายในกว่า 270 สาขา แต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้มากพอ ทำให้กลุ่มเซ็นทรัลตัดสินใจเปิด จริงใจ Farmers’ Market ค้าปลีกรูปแบบใหม่ที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรมาจำหน่ายสินค้า โดยมุ่งไปที่ผักผลไม้ปลอดภัย ปลอดสารพิษ และเกษตรอินทรีย์ รวมถึงอาหารพร้อมรับประทาน โดยสามารถจำหน่ายในรูปแบบของเงินสดได้ ประเดิมเปิดสาขาแรกที่ชั้นลอย ด้านหน้า ท็อปส์ มาร์เก็ต ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี บนพื้นที่ 400 ตารางเมตร จำหน่ายอาหารปลอดภัยจากเกษตรกรและชุมชนกว่า 200 รายการหมุนเวียนไปตามฤดูกาล จาก 50 ตำบล 20 อำเภอภายในจังหวัดอุดรธานี พิธีเปิดอย่างเป็นทางการได้รับเกียรติจาก นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี, นายฐาณวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี และคณะผู้บริหาร บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด นำโดยมร.อลิสเตอร์ เทย์เลอร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่, นางสาวเมทินี พิศุทธิ์สินธพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, นายสมนึก ยอดดำเนิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ดีเจพุฒ – พุฒิชัย เกษตรสิน เมื่อวันที่ 6 พฤศิจกายน 2561

ในแง่กลยุทธ์ จริงใจ Farmers’ Market เปรียบเป็นช่องทางการกระจายสินค้าให้เกษตรกร และเปิดโอกาสให้เกษตรกรพบปะผู้ซื้อโดยตรง ในแง่การดำเนินการ จริงใจ Farmers’ Market ถือเป็นธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านค้าปลีกของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลหลายๆแขนงเข้าไว้ด้วยกัน เช่น ในด้านสถานที่จำหน่ายสินค้า (Marketplace) ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์การค้าในกลุ่ม ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา และ โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ที่มอบพื้นที่ให้สร้างตลาดแบบถาวร รวมถึงช่องทางขายออนไลน์ ที่ได้ทีมออนไลน์ของ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ มาช่วยวางแผนและดำเนินการ ผ่านไลน์ออฟฟิศเชียล @jingjaimarket_udon และ Social Commerce ภายใต้ชื่อ Central Tham Market รวมถึงผลักดันให้นำผลผลิตมาขายให้กับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ได้แก่ โรงแรมเครือเซ็นทารา และ ร้านอาหารในเครือเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป (CRG)

ในด้านองค์ความรู้ (Know-How) ของการค้าปลีก ได้ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ผู้บริหาร เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ มาช่วยจัดการ เช่น ระบบการขาย โดยมีทั้งแบบให้เกษตรมา ขายสินค้าเงินสด และขายผ่านท็อปส์ ซึ่งทั้งสองแบบเกษตรกรจะมาขายสินค้าด้วยตนเอง ท็อปส์ยังเข้ามาช่วยวางแผนการผลิตสินค้าเพื่อให้ได้ผลผลิตตามความต้องการของลูกค้า มีคุณภาพและความปลอดภัยเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และได้จัดให้มีจุดตรวจสารพิษตกค้าง ตามมาตรฐานร่วมจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ ท็อปส์, สาธารณสุขจังหวัด และมหาวิทยา ราชภัฎอุดรธานี เพื่อให้คนในจังหวัดได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมกันนี้ได้จัดทำสื่อ ณ จุดขาย เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพและกระตุ้นการรับประทานผักปลอดปลอดภัย วันละ 400 กรัม
ส่วนรูปแบบของการทำตลาดจะเน้นไปที่การสร้างการรับรู้ (Awareness) กับคนในจังหวัด ผ่านสื่อที่เข้าถึงคนพื้นที่ เช่น สื่อโฆษณานอกบ้าน, ป้ายในศูนย์การค้า, เฟสบุ๊ค จริงใจ Farmers’ Market อุดรฯ และ ไลน์ สื่อเหล่านี้ถือเป็นเครื่องมือการตลาด (Marketing Tools) เช่นเดียวกับการสร้าง Story Telling บอกเล่าเรื่องเล่าเรื่องราวของสินค้าและเกษตรกรผู้ผลิต เพื่อให้ผู้ซื้อได้เห็นความตั้งใจของผู้ปลูก ผ่านการจัดทำ QR Code ณ จุดขาย และกลุ่มเซ็นทรัล ยังขอให้เกษตรกรมาจำหน่ายสินค้าด้วยตนเอง เพื่อให้ได้พบปะพูดคุยกับลูกค้า สอบถามความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้า เพื่อนำไปปรับปรุงสินค้าให้ตรงตามความต้องการ

   จริงใจ Farmers’ Market ยังตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะถุงพลาสติก จึงงดแจก ถุงหูหิ้วพลาสติกให้กับลูกค้า โดยสินค้าในกลุ่มผักผลไม้จะใส่ถุงกระดาษให้แทน และยังรณรงค์ให้ลูกค้านำถุงผ้ามาใช้ซื้อสินค้า สอดคล้องกิจกรรมการตลาดและโปรโมชั่นที่นำมาใช้ก็จะเน้นไปที่การณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก เช่น บัตรเดอะวัน (The 1) ที่ตั้งบูธแจกกระเป๋าผ้าให้ลูกค้าในช่วงเปิดให้บริการ และการจัดโปรโมชั่นของท็อปส์ เมื่อช้อปครบ 250 บาท รับถุงช้อปปิ้งแบ็คฟรี 1 ใบ เป็นต้น

%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%af2

นอกจากนั้นแล้วกลุ่มเซ็นทรัล ยังได้สนับสนุนชุมชนในจังหวัดอุดรธานี ด้วยการมอบงบประมาณ 300,000 บาท ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักตำบลนาดี ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อสร้างโรงแพ็คและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดแยก ตัดแต่งผลผลิตและบรรจุผัก โดยผลผลิตของกลุ่ม ประกอบด้วย ผัดสดปลอดภัยตามฤดูกาล, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวกล้อง และ ผักอบแห้ง เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
นายคำพันธ์ สิงห์สองคร หัวหน้ากลุ่ม วิสาหกิจชุมชนฟาร์มผักอินทรีย์อุดรธานี บ้านโนนสง่า ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี ตัวแทนของเกษตรกรที่ตลาด จริงใจ Farmers’ Market อุดรฯ กล่าวว่า ทางกลุ่มฯตั้งใจปลูกผักอินทรีย์ เพราะผักอินทรีย์คือความยั่งยืนทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม เราเน้นปลูกผักพื้นบ้าน เช่น มะเขือม่วง, ถั่วพลู, กระเจี๊ยบเขียว, พริกฮอต, ดอกไม้จีน และใช้วิธีขายผักเป็นชุด เพราะลูกค้าชอบซื้อผักอย่างละนิดละหน่อยเพื่อเอาไปแกงหรือรับประทานสด สอดคล้องกับแนวทางการทำงานของกลุ่มที่เน้นปลูกผักหลากหลายชนิด เกษตรกรชาวอุดรดีใจที่กลุ่มเซ็นทรัลมาสร้างโอกาส มาเปิด จริงใจ Farmers’ Market อุดรฯ ทำให้มีช่องทางขายเพิ่มขึ้น เป็นตลาดที่มีความน่าเชื่อถือมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสารพิษ มั่นใจว่าเกษตรกรจะได้ผลผลิตปลอดภัย สด สะอาด และราคาก็ไม่แพง

“จริงใจ Farmers’ Market” ภายใต้ เซ็นทรัล ทำ วิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ให้เกษตรกรในจังหวัดมาขายสินค้าเงินสด เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนในครัวเรือน เกิดการพึ่งพาตนเอง สร้างชุมชนเข้มแข็ง ประเดิมเปิดตลาดแรกที่จังหวัดอุดรธานี และในปี 2562 วางแผนเปิดใน 9 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น, เชียงราย, เชียงใหม่, นครศรีธรรมราช, สระบุรี, สุราษฎร์ธานี, ชลบุรี, นนทบุรี และ กรุงเทพฯ