ความรับผิดชอบต่อสังคม

เพราะมีคุณจึงมีเรา บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด จึงมุ่งมั่นในการรับผิดชอบและคืนน้ำใจกลับให้กับส่วนรวม พร้อมช่วยเหลือสังคมในทุกๆ โอกาส โดยจัดให้มีโครงการต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ

  • ร่วมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
    บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างจริงจัง ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ให้โลกเราน่าอยู่ตลอดไป โดยนอกจากการผลิตถุงช็อปปิ้งของท็อปส์และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ จากพลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแล้ว เรายังรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกในการช็อปปิ้ง อาทิ การจัดทำถุงผ้าหลากหลายแบบ และกระตุ้นให้นำถุงผ้ามาช็อปปิ้ง ตามแคมเปญ “Go Green, Reuse for Life” โดยมีโปรโมชั่นการแจกคะแนนพิเศษ ในวันคุ้มครองโลกของทุกๆ ปี หรือเมื่อใช้ถุงผ้าในทุกครั้งที่ช็อปปิ้งกับเรา
  • สนับสนุนเกษตรกรในชุมชน
    บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เล็งเห็นถึงการมีส่วนร่วมในการกระจายรายได้ให้แก่เกษตรกรชุมชน โดยรับซื้อผลผลิต สด ใหม่ จากไร่โดยตรง กระจายสู่ท็อปส์และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • สนับสนุนกิจการสาธารณกุศลกับองค์การยูนิเซฟ
    เราขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมแบ่งปันน้ำใจให้กับสังคม โดยสนับสนุนโครงการช่วยเหลือเด็กไทยผู้ด้อยโอกาส ให้กับองค์การยูนิเซฟมาตลอด 12 ปี โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่าย การ์ด เสื้อยืด และสมุดบันทึกดีไซน์พิเศษ จากศิลปินชั้นนำของประเทศไทย อาทิ มล. จิราธร จิรประวัติ