เมืองไทยประกันชีวิต

รายละเอียด

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับแลกรับส่วนลดแทนเงินสดสำหรับซื้อสินค้าที่ Tops, Tops Food Hall, Tops Fine Food และ Tops Club ทุกสาขา (ยกเว้น Tops Online ไม่เข้าร่วมรายการ)

– 35 Smile Points แลกรับ E-Voucher 100 บาท 1 ท่าน / 3 สิทธิ์ / วัน
– 175 Smile Points แลกรับ E-Voucher 500 บาท 1 ท่าน / 3 สิทธิ์ / วัน
– กรุณาแสดงบาร์โค้ดเพื่อรับสิทธิ์ ณ เคาน์เตอร์ชำระเงิน และใช้สิทธิ์ภายใน 60 นาที
– ระยะเวลาแลกสิทธิ์ 1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ Tops E-Voucher

1.บัตรของขวัญนี้ใช้แทนเงินสดเมื่อซื้อสินค้าที่ท็อปส์ และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ทุกสาขา (ยกเว้น ท็อปส์ออนไลน์)
2.บัตรของขวัญนี้ใช้ได้กับสินค้าราคาปกติและสินค้าราคาโปรโมชั่น
3.บัตรของขวัญนี้ไม่สามารถใช้ชำระค่าบริการต่างๆ หรือเติมเงิน สินค้าประเภทบัตรโทรศัพท์และบัตรเติมเงินทุกประเภท สินค้ากลุ่มสุรา บุหรี่ สินค้าขายส่งหรือสินค้าเหมาที่มีบาร์โค๊ดเดียวกันต้ะงแต่ 6 แพคขึ้นไป สินค้ากลุ่มหนังสือ (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร) ซีดี ร้านค้าเช่า ฟู้ดคอร์ท ร้านขายยา Central EATERY และเซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซ
4. บัตรของขวัญนี้ ยกเว้นการนำมาชำระสินค้าทุกชนิดผ่านช่องทางบริการ Grab Dolfin Order Click and Collect Chat & Shop และ Phone & Delivery
5.สามารถใช้สิทธิ์ได้ครั้งเดียว และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
6.ขอสงวนสิทธิ์การใช้สิทธิ์ที่บันทึกผ่านการจับภาพหน้าจอทุกกรณี
7.บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงือนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8.พนักงานและตัวแทนของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สามารถใช้สิทธิ์ได้
9.กรณีตรวจสอบข้อมูลแจ้งการรับสิทธิ์แล้ว บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ยืนยันตามข้อมูลในระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี
10.คะแนนสะสม Smile Point ที่แลกแล้ว บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมทุกกรณี
11.คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทยสไมล์คลับ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ เท่านั้น
12.เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม Smile Point เป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
13.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทยประกันชีวิต ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ