เงื่อนไขโปรโมชั่น

เงื่อนไข

 • ยอดซื้อ 500 บาท คำนวณจากมูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว
 • ส่วนลดนี้สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นได้ หากยอดซื้อในใบเสร็จนั้นมากกว่าหรือเท่ากับยอดซื้อตามเงื่อนไขของแต่ละคูปองรวมกัน
 • ส่วนลดนี้ใช้สำหรับสมาชิกเดอะวัน และใช้ได้ที่เฮลธิฟูล สาขา เดอะคริสตัล ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 2563 – 31 ต.ค. 2563 เท่านั้น
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การอนุมัติการใช้คูปองนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

Conditions

 • The purchase price of 500 Baht must be net price after deducting discounts.
 • This discount coupon can be used with other coupons had the purchase price in the receipt is greater than or equal to the purchase price of all coupons combined.
 • This discount can be used at Healthiful, The Cystal, From 17 Oct 2020 – 31 Oct 2020.
 • This discount cannot be exchanged or redeemed for cash.
 • Central Food Retail Co., Ltd. reserves the right to change any terms and conditions without prior notice.
 • Central Food Retail Co., Ltd. reserves the right to approve the validity of a coupon