ช็อกโกแลต

5000169172834-waitrose-smooth-and-fragrant-dark-chocolate-mint-creams-200g

เวทโทรสสมูทแอนด์เฟรแกรนด์ดาร์คช็อกโกแลตไส้ครีมรสมินต์ 200กรัม

5000169039885-waitrose-crisp-and-refreshing-dark-chocolate-mint-thins-200g

เวทโทรสดาร์คช็อกโกแลตไส้ครีมรสมินต์ 200กรัม

5000169239568-waitrose-belgian-dark-chocolate-200g

เวทโทรสเบลเยี่ยนดาร์คช็อกโกแลต 200กรัม

5000169239582-waitrose-belgian-dark-chocolate-with-raisins-almons-200g

เวทโทรสเบลเยียนดาร์คช็อกโกแลตวิทเรซินแอนด์อัลมอนด์ 200กรัม

5000169066218-waitrose-belgian-milk-chocolate-200g

เวทโทรสเบลเยียนมิลค์ช็อกโกแลต 200กรัม

5000169239605-waitrose-belgian-milk-chocolate-with-raisins-almons-200g

เวทโทรสเบลเยียนมิลค์ช็อกโกแลตวิทเรซินแอนด์อัลมอนด์ 200กรัม

5000169043028-waitrose-continental-plain-chocolate-200g

เวทโทรสคอนทิเนนทัลเพลนช็อกโกแลต 200กรัม