ช็อกโกแลต

เวทโทรสสมูทแอนด์เฟรแกรนด์ดาร์คช็อกโกแลตไส้ครีมรสมินต์ 200กรัม

เวทโทรสดาร์คช็อกโกแลตไส้ครีมรสมินต์ 200กรัม

เวทโทรสเบลเยี่ยนดาร์คช็อกโกแลต 200กรัม

เวทโทรสเบลเยียนดาร์คช็อกโกแลตวิทเรซินแอนด์อัลมอนด์ 200กรัม

เวทโทรสเบลเยียนมิลค์ช็อกโกแลต 200กรัม

เวทโทรสเบลเยียนมิลค์ช็อกโกแลตวิทเรซินแอนด์อัลมอนด์ 200กรัม

เวทโทรสคอนทิเนนทัลเพลนช็อกโกแลต 200กรัม