ข่าวสารและกิจกรรม

เปิดท็อปส์ มาร์เก็ต สาขา โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ชลบุรี

เปิด “ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขา โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ชลบุรี
พรีเมียมซูเปอร์มาร์เก็ต ดีที่สุดเพื่อคุณ”

img_1906

        นายชายชาญ  เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) และ มร.อลิสเตอร์  เทย์เลอร์  กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เปิด “ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขา โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ชลบุรี พรีเมียมซูเปอร์มาร์เก็ต ดีที่สุดเพื่อคุณ”  พบกับสินค้าอุปโภค- บริโภคมากมายกว่า 24,000 รายการ โดยมี สุจิตา  เพ็งอุ่น, พัชรี พรอนันต์รัตน์, วุฒิเกียรติ  เตชะมงคลาภิวัฒน์, โสภาพรรณ จุ้ยเจริญ  ร่วมงานด้วย  ณ ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขา โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ชลบุรี

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

  1. นางพัชรี พรอนันต์รัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายจัดซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
  2. นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
  3. มร.อลิสเตอร์ เทย์เลอร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
  4. นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
  5. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
  6. นางสุจิตา เพ็งอุ่น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ ท็อปส์ มาร์เก็ต บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
  7. น.ส.โสภาพรรณ จุ้ยเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายจัดซื้อกลุ่มสินค้าอาหารสด บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด