แลกสนุก รับของสุดคุ้ม สำหรับลูกค้า The1

สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า เดอะวัน เท่านั้น ใช้คะแนนเดอะวัน บวกเงิน รับของพรีเมียม Stamp Collection

สาขาที่ร่วมรายการ : Tops / Tops Fine food / Tops Foodhall / Tops daily เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ

จำกัดสิทธิ์ การแลกรับเฉพาะลูกค้า เดอะวัน เท่านั้น

ระยะเวลา : 31 พ.ค. 2567 – 3 มิ.ย. 2567

โปรโมชั่นแลกคะแนนเดอะวันพอยท์ รับของพรีเมียม สำหรับลูกค้า The1 เท่านั้น

 1. แลกคะแนนเดอะวันพอยท์ 800 คะแนน บวกเงิน 1 บาท รับฟรี ร่มกันยูวี ลาย Painterbell มูลค่า 299 บาท

เงื่อนไขรายการ

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า เดอะวัน เท่านั้น
 • รับฟรี ร่มกันยูวี ลาย Painterbell มูลค่า 299 บาท เมื่อแลกเดอะวันพอยท์ 800 คะแนน + 1 บาท
 • แลกสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 2567 – 3 มิ.ย. 2567 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
 • กรุณาแจ้งพนักงาน เพื่อแลกคะแนนเดอะวัน ที่แคชเชียร์
 • เฉพาะสาขาที่มีสินค้านี้จำหน่ายเท่านั้น
 • เมื่อทำรายการแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือคืนเป็นคะแนนหรือเงินสดได้
 • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัดและบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด มินิมาร์เก็ต จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 1. แลกคะแนนเดอะวันพอยท์ 1500 คะแนน บวกเงิน 1 บาท รับฟรี แก้วเก็บอุณหภูมิ ลาย Painterbell มูลค่า 399 บาท

เงื่อนไขรายการ

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า เดอะวัน เท่านั้น
 • รับฟรี แก้วเก็บอุณหภูมิ ลาย Painterbell มูลค่า 399 บาท เมื่อแลกเดอะวันพอยท์ 1500 คะแนน + 1 บาท
 • แลกสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 2567 – 3 มิ.ย. 2567 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
 • กรุณาแจ้งพนักงาน เพื่อแลกคะแนนเดอะวัน ที่แคชเชียร์
 • เฉพาะสาขาที่มีสินค้านี้จำหน่ายเท่านั้น
 • เมื่อทำรายการแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือคืนเป็นคะแนนหรือเงินสดได้
 • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัดและบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด มินิมาร์เก็ต จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 1. แลกคะแนนเดอะวันพอยท์ 2000 คะแนน บวกเงิน 1 บาท รับฟรี กระเป๋าช็อปปิ้ง ลาย Painterbell มูลค่า 499 บาท

เงื่อนไขรายการ

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า เดอะวัน เท่านั้น
 • รับฟรี กระเป๋าช็อปปิ้ง ลาย Painterbell มูลค่า 499 บาท เมื่อแลกเดอะวันพอยท์ 2000 คะแนน + 1 บาท
 • แลกสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 2567 – 3 มิ.ย. 2567 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
 • กรุณาแจ้งพนักงาน เพื่อแลกคะแนนเดอะวัน ที่แคชเชียร์
 • เฉพาะสาขาที่มีสินค้านี้จำหน่ายเท่านั้น
 • เมื่อทำรายการแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือคืนเป็นคะแนนหรือเงินสดได้
 • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัดและบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด มินิมาร์เก็ต จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า