CSV News

“ท็อปส์… ส่งต่อความสุขอย่างไม่มีที่สิ้นสุดให้กับทหารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 2”

1-2

19 August 2014

  พลตรีวีระ ลือวิชนะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รับมอบเสื้อเกราะจำนวน 150 ตัว มูลค่ารวม 2,250,000 บาท จากการจัดกิจกรรมระดมทุนผ่านโครงการ “ท็อปส์… ส่งต่อความสุขอย่างไม่มีที่สิ้นสุดให้กับทหารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 2” จาก ภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด โดยมี สุธี ประโยชน์ทวีกิจ , สราภัทร เที่ยงธรรม , ชนิดา พื้นแสน , พลตรีนักรบ บุญบัวทอง และพันเอก วัชริศ มูลณี ร่วมในพิธีรับมอบที่ศปป.5. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพบก