CSV News

เซ็นทรัลฟู้ดฯ รวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เซ็นทรัลฟู้ดฯ รวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมกับ ศูนย์น้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม เพราะมีคุณถึงมีเรา จัดทำข้าวกล่องเมนูไก่ผัดขิง จำนวน 1,000 กล่อง พร้อมน้ำดื่มและถุงยังชีพ นำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในหมู่บ้านนิศาชล /วัดมะขามเตี้ย ในเขตภาษีเจริญ โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน ประชาชน และอาสาสมัครที่มีจิตอาสามาร่วมโครงการ ณ ลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยได้รับความสนับสนุนการดำเนินโครงการจากกองทัพบกและ กรมทรัพยากร น้ำบาดาล