เงื่อนไขโปรโมชั่น

เงื่อนไขรายการ

 • ยกเว้นสินค้าซื้อเหมา (การซื้อสินค้าที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่ 7 ชิ้นขึ้นไป / ใบเสร็จ), สินค้ายกแพคยี่ห้อเอ็ม 150 และยี่ห้อเบอร์ดี้, สินค้าแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า, กระเช้าของขวัญทุกชนิด, สินค้ายี่ห้อแบรนด์, น้ำมันประกอบอาหาร, น้ำตาลประกอบอาหาร, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, บุหรี่, นมผงเด็กสูตรทารกและสูตรต่อเนื่อง, อาหารเสริมสำหรับเด็กทารก, บริการชำระบิล, บัตรเติมเงิน, บัตรของขวัญ, ร้านขายยา, ร้านหนังสือ, ร้านค้าเช่า, ฟู้ดคอร์ท, Tops FLAVOUR, dining area ที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ร้านเซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซ, สินค้ายา, สินค้าทางการแพทย์ และเวชสำอางบางชนิด
  • เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,500 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ รับฟรี บัตรของขวัญท็อปส์มูลค่า 100 บาท
  • ยอดซื้อคำนวณจากมูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว
  • สามารถรับบัตรของขวัญท็อปส์ได้ที่จุดบริการลูกค้าเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต และท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ทุกสาขา ยกเว้น ท็อปส์ เดลี่ รับบัตรของขวัญที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ (ส่วนการสั่งทางออนไลน์ ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรของขวัญจะทราบสิทธิ์ผ่านทาง SMS หลังจากจบรายการ ภายในวันที่ 26 มี.ค. 2563, 4 เม.ย. 2563 และ 11 เม.ย. 2563 ซึ่งลูกค้าจะสามารถนำไปแลกบัตรของขวัญที่จุดบริการเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ สาขาที่สะดวก ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2563 เท่านั้น)
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่กับร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
  • จำกัดการแลกรับบัตรของขวัญท็อปส์สูงสุด 4 สิทธิ์ / หมายเลขสมาชิกเดอะวัน ตลอดรายการ
  • บัตรของขวัญไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด รวมทั้งไม่สามารถเปลี่ยนเป็นของสมนาคุณอื่นๆ ได้
  • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • การอนุมัติใช้บัตรของขวัญขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

เงื่อนไขสำหรับบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
• เฉพาะสมาชิกเดอะวันที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ และท็อปส์ เดลี่ทุกสาขา ครบ 1,500 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ (ยกเว้น ท็อป ออนไลน์)

 • ยกเว้นสินค้าซื้อเหมา (การซื้อสินค้าที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่ 7 ชิ้นขึ้นไป / ใบเสร็จ), สินค้ายกแพคยี่ห้อเอ็ม 150 และยี่ห้อเบอร์ดี้, สินค้าแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า, กระเช้าของขวัญทุกชนิด, สินค้ายี่ห้อแบรนด์, น้ำมันประกอบอาหาร, น้ำตาลประกอบอาหาร, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, บุหรี่, นมผงเด็กสูตรทารกและสูตรต่อเนื่อง, อาหารเสริมสำหรับเด็กทารก, บริการชำระบิล, บัตรเติมเงิน, บัตรของขวัญ, ร้านขายยา, ร้านหนังสือ, ร้านค้าเช่า, ฟู้ดคอร์ท, Tops FLAVOUR, dining area ที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ร้านเซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซ, สินค้ายา, สินค้าทางการแพทย์ และเวชสำอางบางชนิด
 • เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,500 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ ผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน สามารถรับบัตรของขวัญท็อปส์ มูลค่า 100 บาทได้ที่จุดบริการลูกค้าเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ทุกสาขา (ยกเว้น ท็อปส์ เดลี่ รับบัตรของขวัญที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์)
 • จำกัดการแลกรับบัตรของขวัญท็อปส์สูงสุด 100 บาท / หมายเลขสมาชิกเดอะวัน ตลอดรายการ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก 15,000 ท่านแรก ที่แสดงหลักฐานได้แก่ใบเสร็จ และบัตรเครดิตเพื่อรับสิทธิ์ ณ จุดบริการลูกค้าภายในวันและสาขาที่ทำรายการ
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • บริษัทฯ ยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • กรณีการยกเลิกการซื้อสินค้าภายหลัง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนของรางวัลหรือเรียกเก็บเงินตามมูลค่าของรางวัลที่ได้รับไปแล้ว
 • บัตรของขวัญไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด รวมทั้งไม่สามารถเปลี่ยนเป็นของสมนาคุณอื่นๆ ได้
  • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
 • การอนุมัติใช้บัตรของขวัญขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
 • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

เงื่อนไขสำหรับบัตรเครดิตเครดิตกสิกรไทย
• เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต และท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ทุกสาขา (ยกเว้น ท็อปส์ ออนไลน์)

 • ยกเว้นสินค้าซื้อเหมา (การซื้อสินค้าที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่ 7 ชิ้นขึ้นไป / ใบเสร็จ), สินค้ายกแพคยี่ห้อเอ็ม 150 และยี่ห้อเบอร์ดี้, สินค้าแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า, กระเช้าของขวัญทุกชนิด, สินค้ายี่ห้อแบรนด์, น้ำมันประกอบอาหาร, น้ำตาลประกอบอาหาร, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, บุหรี่, นมผงเด็กสูตรทารกและสูตรต่อเนื่อง, อาหารเสริมสำหรับเด็กทารก, บริการชำระบิล, บัตรเติมเงิน, บัตรของขวัญ, ร้านขายยา, ร้านหนังสือ, ร้านค้าเช่า, ฟู้ดคอร์ท, Tops FLAVOUR, dining area ที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ร้านเซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซ, สินค้ายา, สินค้าทางการแพทย์ และเวชสำอางบางชนิด
 • บัตรของขวัญมีจำนวนจำกัด / จำกัด 10,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ
 • นำใบเสร็จและเซลล์สลิปจากบัตรเครดิตกสิกรไทยภายใต้ชื่อ – นามสกุล และหมายเลขบัตรเดียวกัน ภายในวันเดียวกันที่ใช้จ่ายที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ทุกสาขา มาลงทะเบียน เพื่อแลกรับบัตรของขวัญ ณ จุดบริการลูกค้าภายในวันและสาขาที่ทำรายการ
  • เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,500 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป รับฟรี บัตรของขวัญท็อปส์มูลค่า 100 บาท สามารถรับบัตรของขวัญท็อปส์ได้ที่จุดบริการลูกค้าเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ทุกสาขา (ยกเว้น ท็อปส์ เดลี่ รับบัตรของขวัญที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์)
  • จำกัดการรับบัตรของขวัญสูงสุด 100 บาท /ท่าน ตลอดรายการ
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
  • บัตรของขวัญไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด รวมทั้งไม่สามารถเปลี่ยนเป็นของสมนาคุณอื่นๆ ได้
  •บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตร Fleet Card บัตรเครดิตไทเบฟ ไม่สามารถร่วมรายการได้
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไข และรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย / กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด /
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า