เงื่อนไขโปรโมชั่น

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • ผู้โชคดีจะได้รับรางวัลท็อปส์ กิฟท์คาร์ด มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวม 200 รางวัล มูลค่า 1,000,000 บาท
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล เป็นจำนวนเงิน 250 บาท
 • ผู้โชคดีจะต้องแสดง SMS และสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ติดต่อรับรางวัลได้ที่จุดบริการเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ทุกสาขา
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่จุดบริการลูกค้าเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ทุกสาขา และ www.facebook.com/TopsThailand
 • ร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. 2562 และหมดเขตการร่วมรายการวันที่ 7 ม.ค. 2563
 • เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่าน QR Code เท่านั้น ที่สามารถรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลจากรายการส่งเสริมการขายได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้ผู้ที่มีชื่อ – นามสกุล ตามบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางที่ตรงกับฐานข้อมูลสมาชิกเดอะวันหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจทางกฎหมายอย่างเป็นทางการเพียง 1 รางวัล / หมายเลขสมาชิกเดอะวันเท่านั้น
 • หากผู้โชคดีที่มีรายชื่อได้รับรางวัลไม่ให้ข้อมูลติดต่อหรือไม่มาติดต่อรับของรางวัลภายใน วันที่ 31 มี.ค. 2563 จะถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น หากปรากฏว่ามีชื่อ-นามสกุล ซ้ำกัน ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้ผู้โชคดีลำดับถัดไป
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • พนักงานและครอบครัว บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร 02-8317300 ต่อ คุณตะวัน 7546 หรือ คุณสุวพร 7541