เงื่อนไขการรับรางวัลกิจกรรม

 • ผู้โชคดีสามารับรางวัลได้ที่จุดบริการเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ท็อปส์ มาร์เก็ตท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ทุกสาขา ภายในวันที่ 27 ธ.ค. 2562 
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่จุดบริการลูกค้าเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ท็อปส์ทุกสาขา และ www.facebook.com/TopsThailand
 • ช็อปครบทุก 600 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ รับ 1 สิทธิ์ลุ้น รางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 19,800 บาท รวม 23 รางวัลรางวัลที่ 2 ท็อปส์ กิฟท์คาร์ด มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 100 รางวัล รางวัลที่ 3 ท็อปส์ กิฟท์คาร์ด มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 200 รางวัล
 • ยกเว้นสินค้าซื้อเหมา (การซื้อสินค้าที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่ 7 ชิ้นขึ้นไป / ใบเสร็จ)สินค้ายกแพคยี่ห้อเอ็ม 150 และเบอร์ดี้สินค้าแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้ากระเช้าของขวัญทุกชนิดน้ำมันประกอบอาหารน้ำตาลประกอบอาหารเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์บุหรี่นมผงเด็กสูตรทารกและสูตรต่อเนื่องอาหารเสริมสำหรับเด็กทารกบริการชำระบิลบัตรเติมเงินบัตรของขวัญร้านขายยาร้านหนังสือร้านค้านเช่าฟู้ดคอร์ท, Tops FLAVOUR, dining area at Central Food Hall และร้านเซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซ
 • ยอดซื้อคำนวณจากมูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว
 • ร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. 2562 และหมดเขตการร่วมรายการวันที่ 27 ส.ค. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่จุดบริการลูกค้าเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ทุกสาขา และ www.facebook.com/TopsThailand
 • เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่าน QR Code ท้ายใบเสร็จเท่านั้น ที่สามารถรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลจากรายการส่งเสริมการขายได้
 • ผู้โชคดีสามารับรางวัลได้ที่จุดบริการเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ทุกสาขา
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้ผู้ที่มีชื่อ – นามสกุล ตามบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางที่ตรงกับฐานข้อมูลสมาชิกเดอะวันหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจทางกฎหมายอย่างเป็นทางการเพียง 1 รางวัล / หมายเลขสมาชิกเดอะวันเท่านั้น
 • ผู้โชคดีลำดับที่ 1 – 23 จะได้รับรางวัลทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 19,400 บาท รวม 23 รางวัล มูลค่า 446,200 บาท
 • ผู้โชคดีลำดับที่ 24 – 123 จะได้รับรางวัลอปส์ กิฟท์คาร์ด มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 100 รางวัล มูลค่า 500,000 บาท
 • ผู้โชคดีลำดับที่ 124 – 324 จะได้รับรางวัลอปส์ กิฟท์คาร์ด มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 200 รางวัล มูลค่า 200,000 บาท
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล
 • ผู้โชคดีลำดับที่ 1 – 23 จะต้องชำระค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 990 บาท
 • ผู้โชคดีลำดับที่ 24 – 123 จะต้องชำระค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 250 บาท
 • ผู้โชคดีลำดับที่ 124 – 324 จะต้องชำระค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 บาท
 • หากผู้โชคดีที่มีรายชื่อได้รับรางวัลไม่ให้ข้อมูลติดต่อหรือไม่มาติดต่อรับของรางวัลภายใน วันที่ 27 ธ.ค. 2562 จะถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น หากปรากฏว่ามีชื่อ-นามสกุล ซ้ำกัน ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้ผู้โชคดีลำดับถัดไป
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • พนักงานและครอบครัว บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-8317300 ต่อ คุณตะวัน 7546 หรือ คุณสุวพร 7541