ตำแหน่งงาน

Job title Workplace Location Updated
ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการหน้าร้าน แผนกกาแฟเซกาเฟรโด (Segafredo) 1 อัตราCentral Food Retail Head Office Bangkok, Thailand Nov, 09 Full-Time
เจ้าหน้าที่ป้องกันทรัพย์สิน ( Loss Prevention ) 7 อัตราCentral Food Retail Store Bangkok, Thailand Nov, 09 Full-Time
เจ้าหน้าที่เติมเต็มสินค้าCentral Food Retail Head Office Bangkok, Thailand Nov, 02 Full-Time
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการพิเศษ คลังสินค้า 1 อัตราCentral Food Retail Head Office Bangkok, Thailand Oct, 30 Full-Time
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล 1 อัตราCentral Food Retail Head Office Bangkok, Thailand Oct, 30 Full-Time
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตราCentral Food Retail Head Office Bangkok, Thailand Nov, 05 Full-Time
ผู้จัดการคลังสินค้า ท็อปส์ ช็อป ออนไลน์ Central Food Retail Head Office Bangkok, Thailand Oct, 30 Full-Time
E-Commerce Product Content Manager 1 PositionCentral Food Retail Head Office Bangkok, Thailand Oct, 30 Full-Time
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด - มัทสึโมโตะ คิโยชิCentral Food Retail Head Office Bangkok, Thailand Oct, 30 Full-Time
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด – มัทสึโมโตะ คิโยชิ 1 อัตราCentral Food Retail Head Office Bangkok, Thailand Oct, 27 Full-Time
เจ้าหน้าที่จัดซื้อสินค้าแฟชั่น - 1 อัตราCentral Food Retail Head Office Bangkok, Thailand Oct, 27 Full-Time
ผู้จัดการบริหารพื้นที่จัดเรียงสินค้า - 1 อัตราCentral Food Retail Head Office Bangkok, Thailand Oct, 27 Full-Time
เจ้าหน้าที่จัดซื้อสินค้าความงาม 1 อัตราCentral Food Retail Head Office Bangkok, Thailand Oct, 20 Full-Time
เจ้าหน้าที่จัดซื้อสินค้าผัก-ผลไม้ 1 อัตราCentral Food Retail Head Office Bangkok, Thailand Oct, 20 Full-Time
เจ้าหน้าที่จัดซื้อสินค้าอาหารสด 1 อัตรา Central Food Retail Head Office Bangkok, Thailand Oct, 20 Full-Time
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การเงินศูนย์กระจายสินค้า 1 อัตราCentral Food Retail Head Office Bangkok, Thailand Oct, 24 Full-Time