โปรโมชั่น

Super Point

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเดอะวันที่ลงทะเบียน
ร่วมรายการผ่านทางไลน์ TopsThailand
เมื่อช็อปครบ 500 – 999 บาท / ใบเสร็จ
รับคะแนนเดอะวัน X5
และช็อปครบ 1,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ
รับคะแนนเดอะวัน X10
ระยะเวลาที่ร่่วมรายการ: 12 ก.พ. 2563 – 10 มี.ค. 2563

อ่านต่อ →