โปรโมชั่น

Top of The Year 2019

top-of-the-year

เงื่อนไข

 • ช็อปครบทุก 600 บาท / ใบเสร็จ รับคูปองลุ้นรางวัล 1 ใบ ที่จุดบริการลูกค้าเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ท็อปส์ มาร์เก็ตท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ทุกสาขา, ซูเปอร์คุ้มสาขาที่ร่วมรายการ (สาขามหาชัยไทวัสดุ บางนา และเซฟวัน โคราช) และ ท็อปส์ ออนไลน์ หรือช็อปครบทุก 200 บาท / ใบเสร็จ รับคูปองลุ้นรางวัล 1 ใบ ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ท็อปส์ เดลี่ ลุ้นรับรางวัลที่ 1 Tops Gift Card มูลค่า 15,000 บาท รวม 20 รางวัล มูลค่า 300,000 บาท รางวัลที่ 2 Tops Gift Card มูลค่า 5,000 บาท รวม 140 รางวัล มูลค่า 700,000 บาท
 • เฉพาะลูกค้าเอไอเอส ที่จดทะเบียน / แสดงตนใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น เมื่อช็อปครบทุก 1,000 บาท / ใบเสร็จ และลงทะเบียนผ่านทางหมายเลข *545*2509# โทรออก (ไม่เสียค่าบริการ) รับคูปองลุ้นรางวัล 1 ใบ ที่จุดบริการลูกค้าเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ทุกสาขา, ซูเปอร์คุ้ม (สาขามหาชัย, ไทวัสดุ บางนา, เซฟวัน โคราช) และ ท็อปส์ ออนไลน์ เพื่อลุ้นรับ Samsung Galaxy Note9 128GB มูลค่า 33,900 บาท รวม 30 รางวัล มูลค่า 1,017,000 บาท
 • ยกเว้นสินค้าซื้อเหมา (การซื้อสินค้าที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่ 7 ชิ้นขึ้นไป / ใบเสร็จ), สินค้ายกแพคยี่ห้อเอ็ม 150 และยี่ห้อเบอร์ดี้, สินค้าแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า, กระเช้าของขวัญทุกชนิด, น้ำมันประกอบอาหาร, น้ำตาลประกอบอาหาร, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, บุหรี่, นมผงเด็กสูตรทารกและสูตรต่อเนื่อง, อาหารเสริมสำหรับเด็กทารก, บริการชำระบิล, บัตรเติมเงิน, บัตรอินเตอร์เน็ต, บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, บัตรของขวัญ, ร้านขายยา, ร้านหนังสือ, ร้านค้าเช่า, ฟู้ดคอร์ท, Tops FLAVOUR, dining area at Central Food Hall และร้านเซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซ
 • ยอดซื้อคำนวณจากมูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว
 • ผู้โชคดีลำดับที่ 1 – 20 จะได้รับรางวัล Tops Gift Card มูลค่ารางวัลละ 15,000 บาท รวม 20 รางวัล มูลค่า 300,000 บาท
 • ผู้โชคดีลำดับที่ 21 – 160 จะได้รับรางวัล Tops Gift Card มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท รวม 140 รางวัล มูลค่า 700,000 บาท
 • รางวัลพิเศษเฉพาะลูกค้าเอไอเอส รับรางวัลเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ Samsung Galaxy Note9 128GB มูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 1,017,000 บาท
 • กรอกชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขสมาชิกเดอะวันในคูปองให้ครบถ้วน แล้วนำมาหย่อนในกล่องรับคูปองชิงโชคที่จุดบริการลูกค้า
 • ปิดรับคูปองชิงโชควันที่ 8 ม.ค. 2562 ตามเวลาทำการของแต่ละสาขา
 • จับรางวัลผู้โชคดีในวันที่ 29 ม.ค. 2562 เวลา 15.00 น. ที่บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ออฟฟิศทาวเวอร์
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 6 ก.พ. 2562 ที่จุดบริการลูกค้าที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ทุกสาขา และซูเปอร์คุ้มสาขาที่ร่วมรายการ และทางเว็บไซต์ www.tops.co.th และ www.facebook.com/TopsThailand
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมีประวัติการซื้อผ่านเดอะวันเท่านั้น กรณีลูกค้าเอไอเอส เป็นผู้โชคดีต้องใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายเอไอเอส อยู่ ณ วันที่รับรางวัล โดยมีสถานะการใช้บริการปกติและไม่มีหนี้ค้างชำระ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้ผู้ที่มีชื่อ – นามสกุล ตามบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ตรงกับฐานข้อมูลเดอะวันหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจทางกฎหมายอย่างเป็นทางการเพียง 1 รางวัล / หมายเลขสมาชิกเดอะวันเท่านั้น กรณีลูกค้าเอไอเอสต้องเป็นผู้จดทะเบียนหรือแสดงตนใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เอไอเอส เท่านั้น
 • หากผู้โชคดีที่มีรายชื่อได้รับรางวัลไม่ให้ข้อมูลติดต่อหรือไม่มาติดต่อรับของรางวัลภายใน วันที่ 5 มี.ค 2562 จะถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด สำนักงานใหญ่ ชั้น 17 เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ออฟฟิศทาวเวอร์ และต้องชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล
 • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น หากปรากฏว่ามีชื่อ-นามสกุล ซ้ำกัน ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีลำดับถัดไป
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • พนักงานและครอบครัวบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

Conditions

 • Shop every 600 Baht / receipt, get 1 lucky draw coupon at the Customer Service Counter at all branches of Central Food Hall, Tops market, Tops SUPERSTORE, participating branches of Superkoom (Mahachai, Thaiwatsadu Bangna and Saveone) and Tops online. or shop every 200 Baht / receipt, get 1 lucky draw coupon at cashier registers at Tops daily. 1st Prize Tops Gift Card worth 15,000 Baht, 20 prizes totaling 300,000 Baht. 2nd Prize Tops Gift Card worth 5,000 Baht, 140 prizes totaling 700,000 Baht.
 • For AIS customers that registered to use mobile phone as ordinary person, shop every 1,000 Baht / receipt and register via *545*2509# call (free of charge), get 1 lucky draw coupon at the Customer Service Counter at all branches of Central Food Hall, Tops market, Tops SUPERSTORE, participating branches of Superkoom (Mahachai, Thaiwatsadu Bangna and Saveone) and Tops online to win Samsung Galaxy Note9 128GB worth 33,900 Baht, 30 prizes totaling 1,017,000 Baht.
 • Excluding the following items: wholesale (7 or more items bearing the same barcode / receipt), bulk pack of M-150’s products and Birdy’s products, electronics, all gift baskets, cooking oil, cooking sugar, alcoholic beverages, tobacco, infant formula and follow-up formula of baby milk powder, baby dietary supplement, bill payment, prepaid card, internet card, international phone card, gift voucher, drugstore, bookstore, rental shop, food court, Tops FLAVOUR, dining area at Central Food Hall and Segafredo Zanetti Espresso.
 • The purchase price will be calculated on net price after deducting discounts.
 • 1st– 20th winners will receive Tops Gift Card worth 15,000 Baht, 20 prizes totaling 300,000 Baht.
 • 21st – 160th winners will receive Tops Gift Card worth 5,000 Baht, 140 prizes totaling 700,000 Baht.
 • AIS winners will receive Samsung Galaxy Note9 128GB Smartphone worth 33,900 Baht, 30 prizes totaling 1,017,000 Baht.
 • Fill in your full name, phone number and The 1 number in the coupon and drop in the lucky draw box placed near our Customer Service Counter.
 • The last day to accept lucky draw coupon is 8 Jan 2019 according to the opening hours of each branch.
 • Winners will be randomly selected on 29 Jan 2019 at 3:00 p.m. at Central Food Retail Co., Ltd., CentralPlaza Chaengwattana Office Tower.
 • Winners will be announced on 6 Feb 2019 at the Customer Service Counter at all branches of Central Food Hall, Tops and participating branches of Superkoom, and on www.tops.co.th and Tops Thailand Facebook page.
 • The winners must have a purchase history through The 1. AIS winners must use AIS mobile service with normal status, good payment history and no delinquency until the day of prize claim.
 • Prize will only be given to the winner or authorised representative who presents a valid ID card or passport with first and last name that match those appearing in the system. Limit to 1 prize / The 1 number. AIS customers must have already registered to use mobile phone as ordinary person.
 • The winner who is unable to be contacted or does not claim the prize within 5 Mar 2019 will be considered as forfeit.
 • The winners must claim the prize at Central Food Retail Co., Ltd. on 17th floor, CentralPlaza Chaengwattana Office Tower.
 • Winners of the prize worth a minimum of 1,000 Baht are subject to 5% tax of its price.
 • Limit to 1 prize / winner. Had any repeated name appears, the company reserves the right to give the prize to the next winner in line.
 • Prize cannot be transferred, exchanged, redeemed for cash or changed to other prizes.
 • Employees of Central Food Retail Co., Ltd. and their families, and affiliates are not eligible for this promotion.
 • Central Food Retail Co., Ltd. reserves the right to change any terms and conditions, and prizes without prior notice.
 • Judgment of the company shall be deemed final.