Conditions

เงื่อนไขรายการ

สำหรับท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, มัทสึโมโตะ คิโยชิทุกสาขา และท็อปส์ ออนไลน์

 • สำหรับสมาชิกเดอะวันที่ลงทะเบียนร่วมรายการโดยการสแกน QR Code จากสื่อต่างๆ โดยสมบูรณ์ก่อนทำรายการ ทั้งนี้ระบบจำคำณวนคะแนนเดอะวันพิเศษจากยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
 • ช็อปครบ 1,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ ที่ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, มัทสึโมโตะ คิโยชิทุกสาขา และท็อปส์ ออนไลน์ รับคะแนนเดอะวัน 9 เท่า
 • ยอดซื้อคำนวณจากมูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว
 • ยกเว้นสินค้าซื้อเหมา (การซื้อสินค้าที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่ 7 ชิ้นขึ้นไป / ใบเสร็จ), สินค้ายกแพคยี่ห้อ เอ็ม 150 และ ยี่ห้อเบอร์ดี้, สินค้าแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า, กระเช้าของขวัญทุกชนิด, สินค้ายี่ห้อแบรนด์, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, บุหรี่, นมผงเด็กสูตรทารกและสูตรต่อเนื่อง, อาหารเสริมสำหรับเด็ก, น้ำมันประกอบอาหาร, น้ำตาลประกอบอาหาร, บริการชำระบิล, บัตรเติมเงิน, บัตรของขวัญ, ร้านขายยา, ร้านหนังสือ, ร้านค้าเช่า, ฟู้ดคอร์ท, Tops FLAVOUR, CENTRAL EATERY, ร้านเซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซ, สินค้ายา, สินค้าทางการแพทย์ และเวชสำอางบางชนิด
 • คะแนนเดอะวัน 9 เท่า คำนวณจากยอดซื้อสินค้า หารด้วย 25 คูณ 9
 • ระบบจะเพิ่มคะแนนเข้าบัญชีสะสมเดอะวันอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อสินค้าตามเงื่อนไขและลงทะเบียนรับสิทธิ์
 • จำกัดการรับคะแนนเดอะวันพิเศษสูงสุด 720 คะแนน / หมายเลขสมาชิกเดอะวัน ตลอดรายการ
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด รวมทั้งไม่สามารถเปลี่ยนเป็นของสมนาคุณอื่นๆ ได้
 • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด และ บริษัท เซ็นทรัล และ มัทสึโมโตะ คิโยชิ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขจากบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับการใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ ออนไลน์ และมัทสึโมโตะ คิโยชิทุกสาขา ระหว่างวันที่ 9 ก.ย. 2563 – 13 ก.ย. 2563 ยกเว้น ยอดซื้อสินค้าที่พื้นที่เช่า, ร้านอาหาร, การสั่งซื้อสินค้าแบบ MAIL ORDER, การซื้อสินค้าเพื่อการพาณิชย์ รายการซื้อสินค้าที่ไม่ได้ทำรายการผ่านเครื่องอนุมัติวงเงินอัตโนมัติ (EDC), ยอดใช้จ่ายผ่าน DOLFIN WALLET และรายการชำระเงินแบบเก็บค่าสินค้าปลายทาง (CREDIT ON DELIVERY) มาคำนวณรวมเพื่อมอบคะแนนพิเศษตามรายการนี้
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ซื้อสินค้าหลังหักส่วนลดตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป
 • ผู้ถือบัตรเครดิตต้องลงทะเบียนผ่าน SMS หรือลงทะเบียนฟรีผ่านแอพพลิเคชั่น UChoose ภายในวันที่ทำรายการ โดยคะแนนเดอะวันจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นหลังจากท่านได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนร่วมรายการเท่านั้น
 • คะแนนเดอะวันจากบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน สูงสุด X9 ประกอบด้วย คะแนนเดอะวันปกติ 2 คะแนน และคะแนนเดอะวันพิเศษ 7 คะแนน เมื่อใช้จ่ายครบทุก 25 บาท
 • จำกัดสิทธิ์การรับคะแนนเดอะวันพิเศษสูงสุด 280 คะแนน ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ และจำกัด 5,000 สิทธิ์แรก ตลอดรายการ
 • คะแนนเดอะวันจะถูกโอนเข้าหมายเลขเดอะวันที่ผูกกับบัญชีบัตรเครดิต โดยอัตโนมัติ ภายใน 3 วันหลังทำรายการ
 • คะแนนพิเศษนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น กรณีมีการยกเลิกรายการซื้อสินค้าภายหลัง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนของรางวัลหรือเรียกเก็บเงินตามมูลค่าของรางวัลที่ได้รับไปแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

 

เงื่อนไขรายการ สำหรับท็อปส์ เดลี่:

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเดอะวัน ที่ลงทะเบียนร่วมรายการ โดยการสแกน QR Code จากสื่อต่างๆ โดยสมบูรณ์ก่อนทำรายการ ทั้งนี้ระบบจำคำณวนคะแนนเดอะวันพิเศษจากยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
 • ช็อปครบ 200 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จที่ท็อปส์ เดลี่ทุกสาขา รับคะแนนเดอะวัน 9 เท่า
  ยอดซื้อคำนวณจากมูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว
 • ยกเว้นสินค้าซื้อเหมา (การซื้อสินค้าที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่ 7 ชิ้นขึ้นไป / ใบเสร็จ), สินค้ายกแพคยี่ห้อ เอ็ม 150 และ ยี่ห้อเบอร์ดี้, สินค้ายี่ห้อแบรนด์, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, บุหรี่, นมผงเด็กสูตรทารกและสูตรต่อเนื่อง, อาหารเสริมสำหรับเด็ก, น้ำมันประกอบอาหาร, น้ำตาลประกอบอาหาร, บริการชำระบิล, บัตรเติมเงิน, บัตรของขวัญ, สินค้ายา, สินค้าทางการแพทย์ และเวชสำอางบางชนิด.
 • คะแนนเดอะวัน 9 เท่า คำนวณจากยอดซื้อสินค้า หารด้วย 25 คูณ 9
 • ระบบจะเพิ่มคะแนนเข้าบัญชีสะสมเดอะวันอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อสินค้าตามเงื่อนไขและลงทะเบียนรับสิทธิ์
 • จำกัดการรับคะแนนเดอะวันพิเศษสูงสุด 144 คะแนน / หมายเลขสมาชิกเดอะวัน ตลอดรายการ
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด รวมทั้งไม่สามารถเปลี่ยนเป็นของสมนาคุณอื่นๆ ได้
 • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขรายการ สำหรับแฟมิลี่มาร์ท:

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเดอะวัน ที่ลงทะเบียนร่วมรายการ โดยการสแกน QR Code จากสื่อต่างๆ โดยสมบูรณ์ก่อนทำรายการ ทั้งนี้ระบบจำคำณวนคะแนนเดอะวันพิเศษจากยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
 • เมื่อช็อปครบ 100 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จที่แฟมิลี่มาร์ททุกสาขา รับคะแนนเดอะวัน 9 เท่า
 • ยอดซื้อคำนวณจากมูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว
 • ยกเว้นสินค้า เหล้า, เบียร์, บุหรี่, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, อาหารเสริมสำหรับเด็กทารก, น้ำตาลประกอบอาหาร, น้ำมันประกอบอาหาร, บริการชำระบิล, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงิน, บัตรอินเตอร์เน็ต, บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, บัตรเติมเงินทุกชนิด, นมผงสูตรสำหรับเด็กทุกชนิด, สินค้าการกุศล เเละกระเช้าของขวัญทุกชนิด
 • คะแนนเดอะวัน 9 เท่า คำนวณจากยอดซื้อสินค้า หารด้วย 25 คูณ 9
 • ระบบจะเพิ่มคะแนนเข้าบัญชีสะสมเดอะวันอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อสินค้าตามเงื่อนไขและลงทะเบียนรับสิทธิ์
 • จำกัดการรับคะแนนเดอะวันพิเศษสูงสุด 72 คะแนน ต่อหมายเลขสมาชิกเดอะวัน ตลอดรายการ
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด รวมทั้งไม่สามารถเปลี่ยนเป็นของสมนาคุณอื่นๆ ได้
 • บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า