SCB CardX ช้อปซูเปอร์ รับแรงเกินคุ้ม เบิร์นพอยท์ รับเงินคืนสูงสุด 18%

ชื่อรายการ : NTW Supermarket#2 ช้อปซูเปอร์ รับแรงเกินคุ้ม เบิร์นพอยท์ รับเงินคืนสูงสุด 18%

ระยะเวลา : 1 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67

รายละเอียดโปรโมชั่น : แลกรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 18%* เมื่อใช้คะแนนสะสม CardX rewards เท่ายอดซื้อ

บัตรที่ร่วมรายการ                                                                     แลกรับเครดิตเงินคืน

                                                                                                            จันทร์ – ศุกร์                   เสาร์ – อาทิตย์

บัตรเครดิต CardX และ SCB ทุกประเภท                                         15%                                      18%

              (ยกเว้น บัตรเครดิต CardX FAMILY PLUS/SCB FAMILY PLUS)

*จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 10,000 คะแนน/ท่าน/เดือน หรือ 30,000 คะแนน/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (รวมทุกประเภทบัตร รวมทุกร้านค้าที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย)

ลงทะเบียน SMS:

พิมพ์ SUBP (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) ตามด้วยคะแนนที่เท่ากับยอดซื้อ (แบบจำนวนเต็ม ไม่มีจุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ) ลงทะเบียนทุกครั้งภายในวันที่ใช้จ่ายบัตรเท่านั้น การลงทะเบียนจะสำเร็จเมื่อได้รับข้อความตอบรับยืนยันการเข้าร่วมรายการ

ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

 

*เงื่อนไขการแลกใช้คะแนนรับเครดิตเงินคืน:

· สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยกเว้น บัตรเครดิต CardX FAMILY PLUS / SCB FAMILY PLUS เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรแบบชำระเต็มจำนวนที่ ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าสะดวกซื้อ ทั้งที่ร้านค้า และผ่านช่องทางออนไลน์ที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67 และใช้คะแนนสะสม CardX rewards เท่ายอดซื้อ แลกรับเครดิตเงินคืน 15% สำหรับ (จันทร์ – วันศุกร์) และแลกรับเครดิตเงินคืน 18% สำหรับ (เสาร์-อาทิตย์)

· จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 10,000 คะแนน/ท่าน/เดือน หรือ 30,000 คะแนน/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (รวมทุกประเภทบัตร รวมทุกร้านค้าที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย

· ลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อร่วมรายการโดยพิมพ์ SUBP (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) ตามด้วยคะแนนที่เท่ากับยอดซื้อ (แบบจำนวนเต็ม ไม่มีจุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ) ลงทะเบียนทุกครั้งภายในวันที่ใช้จ่ายบัตรเท่านั้น การลงทะเบียนจะสำเร็จเมื่อได้รับข้อความตอบรับยืนยันการเข้าร่วมรายการ

· ร้านค้าที่ร่วมรายการ ดังนี้ ช้อปที่ร้าน ได้แก่ Big C, Big C food place, Big C market, mini Big C, Dear Tummy, Don Don Donki, Foodland, Golden Place, Gourmet Market & Home Fresh Mart, Lawson108, Lotus’s, Lotus’s PRIVE, Lotus’s go fresh, MaxValu, MaxValu Tanjai, Miniso, Tops, Tops Daily, Tops Food Hall, Tops Fine Food, Villa Market, บิ๊กซ้ง, ริมปิง, และเซ็นโทซ่า ช้อปออนไลน์ ได้แก่ Big C Food Service, Big C Shopping Online, Freshket, Foodland Online Shopping, Lotus’s Shop Online, MakroPro, Tops Online และ Villa Market Online

· ยกเว้น รายการแบ่งชำระทุกประเภท (รายการดีจังแบ่งชำระรายเดือน 0%, รายการแบ่งชำระรายเดือนที่ทำรายการผ่าน ศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ หรือ ศูนย์บริการลูกค้าไทยพาณิชย์ และแอป CardX หรือ SCB EASY), รายการใช้จ่ายผ่าน ShopeePay, Rabbit LINE Pay, รายการจากการใช้บัตรที่เป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณี และรายการที่ถูกยกเลิก ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

· คาร์ดเอกซ์ และธนาคารจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากการแลกคะแนนสะสมโดยยึดจากยอดใช้จ่ายแบบจำนวนเต็ม (ไม่รวมจุดทศนิยม) และทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ผู้ถือบัตรใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

· ผู้ถือบัตรต้องมีคะแนนสะสม CardX rewards เพียงพอในวันที่ คาร์ดเอกซ์ และธนาคาร ตัดคะแนนสะสม คะแนนสะสมที่ถูกแลกเป็นเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ทุกกรณี

· บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่โอนธุรกิจไปยัง คาร์ด เอกซ์ ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้และ CardX rewards ให้หมายรวมถึง SCB rewards ด้วย

· ผู้ถือบัตรที่จะได้รับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะบัตรที่ลงทะเบียน SMS สำเร็จ และเป็นสมาชิกบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และ/หรือ บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของ คาร์ดเอกซ์และ/หรือธนาคาร และ/หรือ ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของคาร์ดเอกซ์และ/หรือธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิพิเศษ ทั้งนี้ คาร์ดเอกซ์ และธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิพิเศษ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ คาร์ดเอกซ์และธนาคาร กำหนด

· คาร์ดเอกซ์ และธนาคาร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือการนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า คาร์ดเอกซ์ และธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้า/การให้บริการ และ/หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/การให้บริการ กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับความเสียหายใด ๆ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ซูเปอร์มาร์เก็ต, ไฮเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าสะดวกซื้อ ที่ร่วมรายการ โดยตรง

· คาร์ดเอกซ์, ธนาคาร และร้านค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของ คาร์ดเอกซ์, ธนาคาร, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ไฮเปอร์มาร์เก็ต, และร้านค้าสะดวกซื้อ ที่ร่วมรายการ เป็นที่สุด

· โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ หรือ ศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ โทร.1468 สำหรับบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ หรือ ศูนย์บริการลูกค้าไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 สำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์

· ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตให้บริการโดยบริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SCBX เช่นเดียวกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

· กรณีเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากบัตรเครดิต เสียดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เบิกถอน