Krungsri First Choice – NYB Promotion

เงื่อนไขสำหรับบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์

เงื่อนไขการรับส่วนลด E-Voucher

 • สงวนสิทธิ์การให้ส่วนลด E-Voucher เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่านแอพ UCHOOSE หรือ SMS โดยลงทะเบียนรับสิทธิ์เพียงครั้งเดียวตลอดรายการก่อนชำระเงินผ่านบัตรฯ
 • รายการที่จะได้รับการคำนวณยอดใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการตลาด จะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่และเวลาที่ท่านลงทะเบียนสำเร็จ โดยได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการ และยึดถือวันทำรายการเป็นเกณฑ์ ระบบอัตโนมัติจะส่งส่วนลด E-Voucher ไปยังสมาชิกที่ใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข ผ่านแอพ UCHOOSE เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การให้ส่วนลด E-Voucher สูงสุด 500 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน และ 1,500 บาท / หมายเลขบัญชีบัตรหลัก / รายการ เฉพาะรายการใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ แอพหรือเว็บไซต์ท็อปส์ ออนไลน์ วันที่ 1 พ.ย. 2562 – 31 ม.ค. 2563 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบส่วนลด E-Voucher เฉพาะสมาชิกที่มีการทำรายการใช้จ่ายตามเงื่อนไข ทั้งนี้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการตลาดนี้ไม่รวมรายการใช้จ่ายที่ยกเลิกในภายหลัง โดยรายการส่วนลด E-Voucher ไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนหรือแลกเป็นเงินสดได้
 • ส่วนลด E-Voucher มีอายุถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563 โดยสามารถใช้เป็นส่วนลดในการช็อปที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ หรือเว็บไซต์หรือแอพ ท็อปส์ ออนไลน์ โดยใช้บัตรเครดิตของกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ส่วนลด E-Voucher เฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีหรือไม่ผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด (โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ และบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ซึ่งผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข/ สิทธิประโยชน์ใดๆของรายการส่งเสริมการตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืน 13%

• เฉพาะรายการใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนผ่านวงเงินบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ แอพหรือเว็บไซต์ท็อปส์ ออนไลน์ ระหว่างวันที่  1 พ.ย. 2562 – 31 ม.ค. 2563 แลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืน 13%

 • กำหนดยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป เพียงใช้คะแนนสะสมน้อยกว่าหรือเท่ากับยอดซื้อแลกเครดิตเงินคืนภายในวันเดียวกับที่มียอดใช้จ่ายเท่านั้น
 • ไม่จำกัดการแลกคะแนนต่อวัน
 • ใช้คะแนนสะสมกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์รีวอร์ดแลกรับเครดิตเงินคืน 13% ทั้งนี้ เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และร้านค้าที่ร่วมรายการ เมื่อสมาชิกบัตรฯ มียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ และใช้คะแนนสะสมน้อยกว่าหรือเท่ากับยอดใช้จ่ายแลกเป็นเครดิตเงินคืน13% ภายในวันที่มียอดใช้จ่ายเท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์วีซ่า และบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัมที่มีคะแนนสะสมเพียงพอกับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
 • สมาชิกบัตรฯ จะต้องแลกคะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับยอดใช้จ่ายและภายในวันเดียวกับที่มียอดใช้จ่าย โดยยึดจากคะแนนที่สมาชิกทำการกดลงทะเบียนแลกคะแนน เท่านั้น ไม่สามารถกดแลกคะแนนมากกว่ายอดซื้อต่อเซลล์สลิปได้

และจะเครดิตเงินคืนภายใน 30 วันหลังจากจบเดือนที่ทำรายการ

 • คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และกรณียกเลิกการแลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืน 13% บริษัทจะดำเนินการคืนคะแนนภายใน 30 วันหลังจากจบเดือนที่ทำรายการ
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลก ทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการมอบเครดิตเงินคืนในบัญชี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

Krungsri First Choice Credit Card Cash Back Terms and Conditions

 • The Company reserves the rights to give the e-voucher to eligible cardholders who register via UChoose application or SMS before making the payment with criteria during 1 Nov 2019 – 31 Jan 2020 at Tops market or Tops online website and application only.
 • E-voucher will be limited 500 Baht / primary credit card account/month and 1,500 Baht/ primary credit card account throughout the promotion period.
 • E-voucher will be expired on 30 April 2020 and can be used with Krungsri First Choice Visa credit card only.
 • E-voucher can neither be transferred nor exchanged for cash.
 • Eligible cardholders will receive e-voucher via UChoose application only.
 • Eligible credit card payment or spending under this promotion must be those made within promotion period only. Interests, fines, fees, spending from cancelled transactions, spending from transactions of returned goods, spending in foreign currency, and spending from installment transaction will not be deemed to be eligible spending for calculating e-voucher.
 • 13% cash back for point redemption is valid for full payment by Krungsri First Choice Visa credit card at Tops market, Tops online website and application on 1 Nov 2019 – 31 Jan 2020 only.
 • Minimum spend at 1,000 Baht or more / sales slip and use point lesser or equivalent to the amount spent on the day of transaction.
 • No limit point redemption per day.
 • The eligible cardholders cannot redeem point more than the amount of the payment.
 • Cash back is provided to those having completely registered via USSD and shall be calculated based on the amount of point redeem which specified in the registered system.
 • Cash back amount will be credited to the cardholder’s account within 30 days after the campaign ended.
 • Cash back cannot be exchanged for and transferred to cash.
 • This privilege is applied for the member of Krungsri First Choice Visa credit card who has the sufficient point balance and more than the credit card payment only.
 • This campaign cannot be used in conjunction with other promotion.
 • The cardholders should keep evidence of program participation and sales slip for future reference.
 • The Company reserves the rights to give e-voucher to the card member whose good payment history until the date of the receipt of e-voucher.
 • The Company reserves the rights to claw back the e-voucher from the card member in case of refunded/void transaction.
 • The Company reserves the rights to rely on information obtained by the Company.
 • The Company is not responsible for goods and services, any issues in connection with goods or services must be raised to sellers or distributors or service providers only.
 • The conditions are as specified by the Company. In the event of disputes, the Company has an absolute right to make the final decision.
 • The Company reserves the right to change any terms and conditions without prior notice.
 • Loan service is provided by Ayudhya Capital Services Co., Ltd.