Citi Credit Card

เงื่อนไข

 

รูปแบบรายการ

อภิสิทธิ์ เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ

ต่อที่ 1 : ใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 2,000 บาท ขึ้นไป / เซลล์สลิป รับ เครดิตเงินคืน มูลค่า 100 บาท จำกัด เครดิตเงินคืน สุงสุด 300 บาท / ท่าน / เดือน
ลงทะเบียนครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ พิมพ์ TOPS ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลัก สุดท้าย ส่งมาที่ 4712228 (ยกเว้นบัตรเครดิตซิตี้แมคโคร)

ต่อที่ 2 : รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนนสะสม ซิตี้รีวอร์ด เท่ากับยอดใช้จ่าย
(ยกเว้นบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก   บัตรเครดิตซิตี้แมคโคร บัตรเครดิตซิตี้ลาซาดา  บัตรเครดิตซิตี้แกร็ป  และบัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้และบัตรเสริมทุกประเภท)  จำกัดยอดใช้จ่าย 20,000บาท / ท่าน / ตลอดรายการ
ลงทะเบียนครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ พิมพ์ SUPER ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลัก สุดท้าย ส่งมาที่ 4712228

พิเศษ !!!!! รับเพิ่ม สำหรับสมาชิบัตรเครีดิตชิตี้ มาสเตอร์การ์ด รับบัตรของขวัญท็อปส์มูลค่า 100 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตชิตี้ มาสตอร์การ์ด ตั้งแต่ 1,200 บาทขึ้นไป /เชลส์สลิป (จำกัดบัตรของขวัญ 1 ใบ ต่อ ใบสร็จ /วัน และจำกัต 3,400 ใบ /เดือน /รวมสาขาที่ร่วมรายการ)

ระยะเวลา : 1 มี.ค. 2564 – 31 พ.ค. 2564

 สาขาที่ร่วมรายการ : ท็อปส์มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ทุกสาขา (ยกเว้นท็อปส์ ออนไลน์)

 เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน (ต่อที่1)

 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท /ท่าน รวมทุกประเภทบัตรทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) /เดือน และเฉพาะสมาชิกบัตรที่ ส่ง SMS ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรม ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 2564 – 31 W.ค. 2564
 • ธนาคารจะทำครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้นภายใน 60 วัน หลังจากจบรายการ สมาชิกบัตรฯ ต้องคงสถานภาพสมาชิกบัตร จนถึงวันที่ทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม เพื่อรับเครดิตเงินคืน (ต่อที่2)

 • ธนาคารฯจะทำการคำณวนยอดใช้จ่ายกับจำนวนคะแนนซิตี้รีวอร์ดคงเหลือ ณ วันที่ทำการตรวจสอบการใช้จ่ายและจะทำการตัดคะแนนซิตี้รีวอร์ดถ้ามีคะแนนเพียงพอและทำจะทำการให้เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน
 • สมาชิกบัตรที่ส่ง SMS มาลงทะเบียนถือว่ารับทราบว่าจะยินยอมให้หักคะแนนซิตี้รีวอร์ดจากทุกการใช้จ่ายที่เกิดการใช้จ่ายที่ Tops Market, Central Foodhall, Tops super store โดยเรียงจากวันที่ทำรายการ จนกว่าคะแนนมีไม่เพียงพอให้หัก
 • กรณีคะแนนสะสมน้อยกว่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการ
 • บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก บัตรเครดิตซิตี้แมคโคร บัตรเครดิตซิตี้ลาซาดา  บัตรเครดิตซิตี้แกร็ป และบัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้และบัตรเสริมทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการแลกคะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ดได้
 • เมื่อใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดแล้ว จะไม่สามารถขอคะแนนสะสมคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ไม่มียอดค้างชำระเกินกำหนดชำระการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ หรือไม่มียอดจ่ายเกินวงเงิน ของสมาชิกบัตรในวันที่ทำรายการหักคะแนน

บัตรเครดิตซิตี้ มาสตอร์การ์ด

 • จำกัดบัตรขวัญท็อปส์ 3,400 ใบ /เดือน /สาขาที่ร่วมรายการ เฉพาะการใช้จ่ยผ่านบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
 • สมาชิกสามารถรับบัตรของขวัญท็อปส์ได้ที่จุดบริการของสาขาที่มียอดใช้จ่ายตามที่กำหนด การแลกบัตรของขวัญท็อปส์จะต้องแลกภายในวันที่ทำการซื้อสินค้าเท่านั้นไม่สามารถแลก

เงื่อนไขทั่วไป

 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
 • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โปรดติดต่อโดยตรงกับร้านค้า
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ยกเว้นการใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ แอพพลิเครชั่นใดๆทั้งสิ้น