Central The1 Credit Card Cash Back 5%

โปรแกรม   :   TOPS Anniversary 5% CASH BACK
ระยะเวลา   :   10 มิ.. 2563 –  21 .. 2563
สถานที   :   ที่ ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ท็อปส์ เดลี่, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, มัทสึโมโตะ คิโยชิทุกสาขา และท็อปส์ ออนไลน์ (ยกเว้น ซูเปอร์คุ้ม)
รายละเอียด  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5%(1)
เมื่อซื้อสินค้าครบทุก 1,200 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 4%
(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 96 บาท / เซลล์สลิป และสูงสุด 480 บาท / หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)
พิเศษ! รับเพิ่ม เครดิตเงินคืนพิเศษ 270 บาท (*) เมื่อสะสมยอดซื้อสินค้าครบ 15,000 บาทขึ้นไป ตลอดรายการ
(จำกัดเครดิตเงินคืนพิเศษสูงสุด 270 บาท / หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)

   ลงทะเบียนทาง UChoose หรือ SMS ภายในวันที่ทำรายการครั้งแรก เพื่อรับเครดิตเงินคืนพิมพ์ TNS (วรรค)

ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 081-278-2222 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

พิเศษเฉพาะ Tops Online!
รับส่วนลด  180 บาท (2) เมื่อซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทขึ้นไป / รายการสั่งซื้อสินค้า
(จำกัดการแลกรับส่วนลด 3 สิทธิ์ / หมายเลขเดอะวัน ตลอดรายการ)
พิมพ์ CT ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักแรก ส่ง SMS มาที่ 4890011 เพื่อรับรหัสส่วนลด e-coupon (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

เงื่อนไขทั่วไป : สิทธิพิเศษนี้สำหรับการใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ท็อปส์ เดลี่, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, มัทสึโมโตะ คิโยชิทุกสาขา และท็อปส์ ออนไลน์ (ยกเว้น ซูเปอร์คุ้ม)ยกเว้น ยอดซื้อสินค้าที่พื้นที่เช่า, ร้านอาหาร, การสั่งซื้อสินค้าแบบ MAIL ORDER, การซื้อสินค้าเพื่อการพาณิชย์ รายการซื้อสินค้าที่ไม่ได้ทำรายการผ่านเครื่องอนุมัติวงเงินอัตโนมัติ (EDC) และยอดใช้จ่ายผ่าน DOLFIN WALLET • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้แก่ผู้อื่นได้ • บริษัทฯ จะมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรที่คงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระที่ดีจนถึงวันที่บริษัทฯ มอบสิทธิประโยชน์ • บริษัทฯ จะเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้เครดิตเงินคืนไปโดยผิดหลง หรือกรณีที่สมาชิกบัตรยกเลิก • ปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินในภายหลัง • กรณีสมาชิกบัตรไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ หรือได้รับแต่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ มิเช่นนั้นจะถือว่าสมาชิกบัตรยอมรับว่าการดำเนินการของบริษัทฯ ถูกต้องแล้ว • บริษัทฯ ถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของบริษัทฯ เป็นสำคัญ กรุณาเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น •เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า •หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ หากมีข้อสงสัยหรือ ข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง • ให้บริการบัตรเครดิตโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

(1) เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน: สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS หรือ APPLICATION UCHOOSE ภายในวันที่ทำรายการครั้งแรกโดยคำนวณยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นนับจากวันที่ได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนร่วมรายการ • สำหรับยอดซื้อสินค้าครบทุก 1,200 บาท ต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 48 บาท จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 96 บาท ต่อเซลล์สลิป และสูงสุด 480 บาท ต่อหมายเลขบัญชี (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) ตลอดรายการ โดยบริษัทฯ จะโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วันหลังทำรายการ   •  รับเครดิตเงินคืนพิเศษเพิ่ม 270 บาท สำหรับยอดซื้อสินค้าสะสมครบ 15,000 บาทขึ้นไป จำกัดเครดิตเงินคืนพิเศษสูงสุด 270 บาท ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ โดยบริษัทฯ จะโอนเครดิตเงินคืนพิเศษเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วันหลังจบรายการ

(2) เงื่อนไขการรับส่วนลด จากท็อปส์ ออนไลน์:

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ซื้อสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ● โปรโมชั่นนี้สำหรับการสั่งซื้อผ่านท็อปส์ ออนไลน์ เว็บไซด์ เฉพาะการสั่งซื้อและจัดส่งระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. 2563 – 21 ก.ค. 2563 เท่านั้น  ● ยกเว้น สินค้าซื้อเหมา (การซื้อสินค้าที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่ 7 ชิ้นขึ้นไป ต่อรายการสั่งซื้อสินค้า) สินค้ายกแพ็คเอ็ม 150, สินค้ายี่ห้อเบอร์ดี้, กระเช้าของขวัญทุกชนิด, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลล์, บุหรี่, สินค้ายี่ห้อแบรนด์, นมผงเด็กทารกและสูตรต่อเนื่อง, น้ำมันประกอบอาหาร และน้ำตาลประกอบอาหาร ● ขอสงวนสิทธิ์การแลกรับส่วนลดมูลค่า 180 บาท จำนวน 3 สิทธิ์ ต่อหมายเลขเดอะวันตลอดรายการ ●  การรับส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ●  บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ●  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TOPS CALL CENTER โทร.0-2660-1000 (เวลา 09.00 – 21.00 น.)