Central The 1 Credit Card

tops-6-cb-07-20_w1050xh400px_th

 

รายละเอียด  :    ลดและรับ รวมสูงสุดกว่า 17%
ต่อที่ 1 : ลดเพิ่มสูงสุด 12.5% เมื่อแลกคะแนนเดอะวันตามกำหนด
ต่อที่ 2 : รับเครดิตเงินคืน 4% เมื่อใช้จ่ายครบ 1,200 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 48 บาท/เซลล์สลิป และ 480 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
ต่อที่ 3 : พิเศษ! รับเพิ่ม เครดิตเงินคืนพิเศษ 720 บาท
เมื่อสะสมยอดซื้อสินค้าครบ 20,000 บาทขึ้นไป ตลอดรายการ
(จำกัดเครดิตเงินคืนพิเศษสูงสุด 720 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)
ระยะเวลา     :     22 ก.ค. 2563 –  21 ต.ค. 2563
สถานที        :     ที่ ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ท็อปส์ เดลี่, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และมัทสึโมโตะ คิโยชิทุกสาขา
ลงทะเบียนทาง UCHOOSE หรือ SMS ภายในวันที่ทำรายการครั้งแรก เพื่อรับเครดิตเงินคืน
พิมพ์ TS6 (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 081-278-2222 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

เงื่อนไขทั่วไป : สิทธิพิเศษนี้สำหรับการใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ท็อปส์ เดลี่, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และมัทสึโมโตะ คิโยชิทุกสาขา ระหว่างวันที่ 22 ก.ค. 63 – 21 ต.ค. 62 ยกเว้น ยอดซื้อสินค้าที่พื้นที่เช่า, ร้านอาหาร, การสั่งซื้อสินค้าแบบ MAIL ORDER, การซื้อสินค้าเพื่อการพาณิชย์ รายการซื้อสินค้าที่ไม่ได้ทำรายการผ่านเครื่องอนุมัติวงเงินอัตโนมัติ (EDC) และยอดใช้จ่ายผ่าน DOLFIN WALLET • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้แก่ผู้อื่นได้ • บริษัทฯ จะมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรที่คงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระที่ดีจนถึงวันที่บริษัทฯ มอบสิทธิประโยชน์ • บริษัทฯ จะเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้เครดิตเงินคืนไปโดยผิดหลง หรือกรณีที่สมาชิกบัตรยกเลิก • ปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินในภายหลัง • กรณีสมาชิกบัตรไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ หรือได้รับแต่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ มิเช่นนั้นจะถือว่าสมาชิกบัตรยอมรับว่าการดำเนินการของบริษัทฯ ถูกต้องแล้ว • บริษัทฯ ถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของบริษัทฯ เป็นสำคัญ กรุณาเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น •เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า •หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ หากมีข้อสงสัยหรือ ข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง • ให้บริการบัตรเครดิตโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

(1) เงื่อนไขการแลกรับส่วนลด: เงื่อนไขในการแลกคะแนนเดอะวันเป็นไปตามข้อกำหนดของร้านค้า โปรดตรวจสอบที่แคชเชียร์ก่อนทำรายการ
(2) เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน: สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS หรือ APPLICATION UCHOOSE ภายในวันที่ทำรายการครั้งแรกโดยคำนวณยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นนับจากวันที่ได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนร่วมรายการ • สำหรับยอดซื้อสินค้าครบ 1,200 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 48 บาท จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 48 บาท ต่อเซลล์สลิป และสูงสุด 480 บาท ต่อหมายเลขบัญชี (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) ตลอดรายการ โดยบริษัทฯ จะโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วันหลังทำรายการ • รับเครดิตเงินคืนพิเศษเพิ่ม 720 บาท สำหรับยอดซื้อสินค้าสะสมครบ 20,000 บาทขึ้นไป และจำกัดเครดิตเงินคืนพิเศษสูงสุด 720 บาท ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ โดยบริษัทฯ จะโอนเครดิตเงินคืนพิเศษเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วันหลังจบรายการ