Bangkok Bank Credit Card

ช้อปซูเปอร์คุ้ม ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์   รับเงินคืนสูงสุด 18%*
ที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์,ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ท็อปส์ เดย์ลี่ ทุกสาขา (ยกเว้น ท็อปส์ ออนไลน์)
3 พฤษภาคม 2562 – 28 กรกฎาคม 2562 (เฉพาะวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

สิทธิพิเศษ

Tier1: เมื่อช้อป 1,500 บาทขึ้นไป/ เซลส์สลิป

  • บัตรอินฟินิท รับเงินคืน 6%                             (จำกัดเงินคืน 90 บาท /เซลส์สลิป)
  • บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทอื่น รับเงินคืน 3% (จำกัดเงินคืน 45 บาท /เซลส์สลิป)

*จำกัดรับเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 3 สิทธิ์ ต่อท่าน (รวมทุกประเภทบัตร) ตลอดรายการ รวมทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ

SMS ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ
พิมพ์ BBSC ตามด้วยหมายเลขบัตร16 หลัก  ส่งมาที่ 4712922 และรอรับข้อความยืนยันการลงทะเบียนจากระบบ (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)

 

Tier2: เมื่อช้อป 1,500 บาทขึ้นไป/ เซลส์สลิป + แลกใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ รับเงินคืน 12%
SMS ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ
พิมพ์ BBRP ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712922 และรอรับข้อความยืนยันการลงทะเบียนจากระบบ (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)

เงื่อนไขรายการ:

– สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เฉพาะการซื้อสินค้าแบบชำระเต็มจำนวนเท่านั้น(ไม่รวมรายการผ่อนชำระทุกประเภท) ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 – 28 กรกฎาคม 2562 รวม 39 วัน (เฉพาะวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์) ที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์,ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ท็อปส์ เดย์ลี่ ทุกสาขา (ยกเว้น ท็อปส์ ออนไลน์)
– ยกเว้นการซื้อสุรา,บัตรกำนัล,บัตรเติมเงินทุกประเภทและร้านค้าเช่า ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
-บัตรเครดิตที่ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่ บัตรเครดิตประเภทองค์กร, บัตรเครดิตส่วนราชการ, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย, บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ
-ยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกรวมเข้าในบัญชีบัตรหลัก และจะเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีบัตรหลักเท่านั้น ธนาคารจะโอนเครดิตเงินคืนภายใน 90วัน หลังจากจบระยะเวลาส่งเสริมการตลาด
– เครดิตเงินคืนไม่สามารถเปลี่ยน แลก ทอน เป็นเงินสดได้ ธนาคาร สงวนสิทธิ์เรียกคืนเครดิตเงินคืน หากมีการยกเลิกหรือปฏิเสธรายการซื้อขายหรือการชำระเงิน
-ธนาคารจะมอบเครดิตเงินคืนให้แก่ลูกค้าที่มีสถานะปกติไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่มีการมอบเครดิตเงินคืนเท่านั้น
-ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สุด
-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือโทร 0-2638-4000

เงื่อนไขโครงการ ต่อที่ 1 :

-สงวนสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพที่ส่ง SMS มาลงทะเบียนโดยพิมพ์ BBSC ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712922 และรอรับข้อความยืนยันการลงทะเบียนจากระบบ (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ
-เมื่อช้อป 1,500 บาทขึ้นไป /เซลส์สลิป รับ 1 สิทธิ์ในการคำนวณเครดิตเงินคืน โดยรวมทุกประเภทบัตร (ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) ภายใต้บัญชีบัตรเครดิตเดียวกัน
-สำหรับบัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ ช้อป 1,500 บาทขึ้นไป /เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 6% (จำกัดรับเครดิตเงินคืน 90 บาท/เซลส์สลิป), สำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทอื่น ช้อป 1,500 บาทขึ้นไป /เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 3% (จำกัดรับเครดิตเงินคืน 45 บาท/เซลส์สลิป)
-จำกัดรายการใช้จ่ายรวมทุกประเภทบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 3 สิทธิ์ ต่อท่าน (รวมทุกประเภทบัตร) ตลอดรายการ รวมทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยธนาคารจะคำนวณรายการคืนเงินตามรายการที่เกิดขึ้น ก่อน-หลัง เรียงตามวันที่ทำรายการ (Transaction Date)

เงื่อนไขโครงการ ต่อที่ 2 :

-สงวนสิทธิ์ในการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพที่ส่ง SMS มาลงทะเบียน โดยพิมพ์ BBRP ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712922 และรอรับข้อความยืนยันการลงทะเบียนจากระบบ (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ
-ธนาคารจะคำนวณยอดการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป และจะทำการหักคะแนนสะสม Thank you Rewards ในบัตรตามจำนวนยอดใช้จ่ายจริงต่อเซลล์สลิป การแลกคะแนนสะสม Thank you Rewards ต้องแลกเต็มจำนวน หากมีคะแนนสะสม Thank you Rewards ไม่เพียงพอ (เท่ายอดซื้อ) ระบบจะไม่ทำการแลกคะแนนสะสม Thank you Rewards เพียงบางส่วน
-ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสม Thank you Rewards เพื่อรับเครดิตเงินคืน เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทที่มีคะแนนสะสม Thank you Rewards และเป็นบัตรหลักเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตประเภทไทเทเนียม,บัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ดและบัตรเสริม ไม่ร่วมในรายการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน
-คะแนนสะสม Thank you Rewards จะถูกหักออกจากคะแนนสะสมในบัญชีของสมาชิกบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และไม่สามารถยกเลิก คืน แลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

-ตรวจสอบคะแนนสะสม Thank you Rewards ที่ แอปพลิเคชัน บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง หรือ โทร. 0 2638 4000 กด 1522