ขนมหวานแช่แข็ง

เวทโทรสแป้งบัฟเพสทรีสำเร็จรูปแช่แข็ง 2×250กรัม

เวทโทรสแป้งชอตครัชเพสทรีสำเร็จรูปแช่แข็ง 250กรัม

เวทโทรสโฟรเซ่นผลไม้เบอร์รีโรยหน้าด้วยแป้งผสมเนย 600กรัม

เวทโทรสโฟรเซ่นพายแอปเปิ้ลแช่แข็ง 740กรัม