ผลิตภัณฑ์แฮม ซาลามิ ไส้กรอก และตับบด

3245390021304-saucisse_seche_d_auvergne_rdf

Reflets De France Saucisse Sèche D’Auvergne 300g.

3245390028884-rosette_de_lyon_rdf

Reflets De France Rosette De Lyon 400g.

3245390060839-mini_jesus_de_lyon_rdf

Reflets de France Mini Jesus De Lyon 400g.

3245390093769-saucisson_de_l_ardeche_igp_rdf

Reflets de France Saucisson Sec D’Ardèche 300g.

3245390226549-saucisse_de_l_ardeche_rdf

Reflets de France Saucisse Sèche D Ardèche 300g.

3245390021298-saucisson_sec_d_auvergne_rdf

Reflets de France Saucisson Sec D’Auvèrgne 300g.

3245390031228-rouille_a_la_proven%e0%b9%80%e0%b8%98%e0%b8%83%e0%b9%80%e0%b8%98%c2%87ale_rdf

Reflets de France Rouille A La Provençale 90g.

magret_de_canard_du_sud_ouest_rdf

Reflets de France Magret de Canard du Sud-Ouest

3245390062390-jambon_de_bayonee_igp_rdf

Reflets de France Jambon De Bayonne 100g.

3245390060921-jambon_de_vendee_igp_rdf

Reflets de France Jambon de Vendee 120g.