ท็อปส์ เฮลุ้นโชคที่ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์หนองหาน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโปรโมชั่นช็อป ท็อปส์ เฮลุ้นโชคที่ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์หนองหาน

รางวัลที่ 1 Honda wave 110i 1 รางวัล รวมมูลค่า 42,500 บาท

คุณณฤดี จอมคำสี

รางวัลที่ 2 Gift Card มูลค่า 500 บาท จำนวน 20 รางวัล

1. คุณกอบกุล จันใด

4. คุณเข็มทอง หลงคำรัตน์

7. คุณชลธิชา ไสโยธา

10. คุณประไพร คำวันดี

13. คุณพรฤดี ผ่านจังหาร

16. คุณรุ้งลาวัลย์ คำโคตร

19. คุณโสภิดา บุญสิทธิ์

2. คุณกาญจนชนก สุวรรณสว่าง

5. คุณจินดา จันทร์สี

8. คุณไชยวัฒน์ หอมแสง

11. คุณปริศนา สันป่าเงิน

14. คุณพานิช ไชยหาญ

17. คุณศิรานี โพธิ์ศรี

20. คุณอภิญญา สงวนศิลป์

3. คุณเกวลิน จันทสี

6. คุณจีระภา ยืนนาน

9. คุณนิตยา วงษ์คลองเขื่อน

12. คุณปวีณา โพธิ์ภาว

15. คุณไพรวัลย์ ภูมิมิตร

18. คุณสุกัลยา ผิวบาง

เงื่อนไขโปรโมชั่น :

– ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้ผู้ที่มีชื่อ-นามสกุล ตามบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ที่ตรงกับฐานข้อมูลเดอะวันคาร์ด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจทางกฎหมายอย่างเป็นทางการ สูงสุดรางวัลละ 1 ชิ้น / หมายเลขเดอะวันคาร์ดเท่านั้น

– หากผู้โชคดีที่มีรายชื่อได้รับรางวัล ไม่ให้ข้อมูลติดต่อ หรือไม่มาติดต่อรับของรางวัลภายใน วันที่ 31 ม.ค. 2561 จะถือว่าสละสิทธิ์

– ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล

– พนักงานและครอบครัว บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการโปรโมชั่นนี้

– ระยะเวลาโปรโมชั่น 11 ต.ค. – 14 พ.ย. 60

– ยอดช็อปต้องเป็นยอดช็อปหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว

– ของรางวัลไม่สามารถสามารถโอนสิทธิ์, แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด รวมทั้งไม่สามารถเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นๆได้

– บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการและของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า