ข่าวสารและกิจกรรม

ท็อปส์ มาร์เก็ต ส่งมอบอาหารส่วนเกิน ผ่านมูลนิธิ วีวีแชร์ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่รังสิต

s__144900154

ท็อปส์ มาร์เก็ต ส่งมอบอาหารส่วนเกิน ผ่านมูลนิธิ วีวีแชร์ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่รังสิต เริ่มต้นโครงการในวันนี้ ท็อปส์ มาร์เก็ต 5 สาขา ได้แก่ เพลินนารี มาเก็ตเพลซ นวมินทร์ สุขาภิบาล3 อมอรินี และแฟชั่นไอส์แลนด์ โดยโครงการ Food for Good Deed “อาหารปันสุข” เป็นโครงการบริหารจัดการอาหารส่วนเกินในสาขา (Surplus Food) จากการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้พนักงานมีจิตอาสาในการทำงานช่วยเหลือสังคม ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมาทาง บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ได้ดำเนินโครงการบริจาคอาหารส่วนเกินไปแล้ว 38 สาขา แบ่งปันอาหารแก่ผู้ด้อยโอกาส กว่า 1,004,396 มื้อ ซึ่งช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 454,923.8 กก.
s__144900156

s__144900158