ข่าวสารและกิจกรรม

เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล รับ 2 รางวัลการันตีคุณภาพจาก มกอช.

เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล รับ 2 รางวัลการันตีคุณภาพจาก มกอช.caption

ตัวแทนคณะผู้บริหาร บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ผู้บริหาร เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก  พลเอกปัฐมพงศ์  ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัลระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กดีเด่น 2.รางวัลประเภทโมเดิร์นเทรดจำหน่ายสินค้า Q ดีเด่น ประจำปี 2560 พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในวันคล้ายวันสถาปนา มกอช.ครบรอบปีที่ 15 ณ อาคาร 5 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เมื่อเร็วนี้ๆ