ข่าว CSV

เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล รับรางวัล เพชรพาณิชย์

เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล รับรางวัล เพชรพาณิชย์

สาขาผู้ประกอบการที่สนับสนุนงานประชารัฐ

%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b9%87%e0%b8%8d%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%8b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%9b%e0%b8%b52560-1

สืบเนื่องจาก บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ผู้บริหาร เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ ให้การสนับสนุนการทำงานของกระทรวงพาณิชย์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เพื่อให้นโยบายและภารกิจต่างๆของกระทรวงฯบรรลุผล ทั้งในด้านเศษฐกิจ การค้า และการพาณิชย์  รวมถึงการสนับสนุนด้วยการจัดกิจกรรมการตลาดของบริษัทเอง อาทิ งาน Thailand Amazing Durian & Fruits Fest, โครงการท็อปส์เพื่อเกษตรกรไทย ร่วมใจประชารัฐ, การเปิดจุดจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI Corner ฯลฯ ทำให้ บริษัทฯ ได้รับรางวัล เพชรพาณิชย์ ประจำปี 2560 สาขาผู้ประกอบการที่สนับสนุนงานประชารัฐ  โดยมีนางสาวภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้ารับรางวัลจาก นางอภิรดี ตันตราภรณ์ (ขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องมโนปกรณ์นิติธาดา สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์  เมื่อเร็วๆนี้