ข่าว CSV

เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป ขอขอบคุณลูกค้าที่ร่วมสมทบทุนบริจาคเงินในโครงการ “พลังแห่งการให้ พลังแห่งความสุข” และโครงการ “บุญ ๑ บาทเพื่อล้านชีวิต”

 เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนบริจาคเงินในโครงการ
“พลังแห่งการให้ พลังแห่งความสุข” และโครงการ “บุญ ๑ บาทเพื่อล้านชีวิต”

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7

เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป  ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นพลังส่งต่อผู้คนนับล้าน ร่วมสมทบทุนบริจาคเงินในโครงการ “พลังแห่งการให้ พลังแห่งความสุข” และ โครงการ “บุญ ๑ บาทเพื่อล้านชีวิต” ตั้งแต่เดือน  มีนาคม  2560 – กรกฎาคม  2561  เป็นจำนวนเงิน  38,544,928.54 บาท โดย คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และ  มร.อลิสเตอร์ เทย์เลอร์  กรรมการผู้จัดการใหญ่  บ.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ. พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นตัวแทนส่งมอบเงินบริจาค แก่  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยเงินบริจาคทั้งหมดจะร่วมสมทบทุนสร้าง “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา อาคารหลังสุดท้ายของศิริราช ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนาม เพื่อให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางทีทันสมัย ครบวงจร เป็นการสานต่อพระราชปณิธานที่ต้องการให้ประชาชนได้รับบริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น