เดอะวันคาร์ด

พิธีเปิดกิจกรรมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก แจกผงทำน้ำดื่มในโครงการน้ำดื่มปลอดภัยเพื่อผู้ประสบอุทกภัย

โดยรองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ พิชิต สุวรรณประกร ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

Read More →

JOY for Mercy Centre

Mr. Alistair Taylor President of Central Food Retail Company Limited, the operator of Central Wine Cellar together with Mr. Ross Edward Marks

Read More →

ได้รับความเชื่อมั่นมาตลอด สำหรับ “ท็อปส์”

ได้รับความเชื่อมั่นมาตลอด สำหรับ “ท็อปส์” ล่าสุด ภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

Read More →

Herbs & Spices

Apart from adding colour, flavour and fragrance to your favourite dish, the consumption of spices and herbs provides infinite health benefits. Our spices and herbs are specially packaged to maintain utmost freshness and quality.

Read More →

Body Cleansers

Our range of body cleansers provides both cleansing and moisturizing benefits for your delicate skin. From fruity to floral, each scent is made with natural, antioxidant-rich ingredients and provides great aromatherapeutic effects. For a glowing skin, try the salt scrubs or body scrubs that will do wonders for your skin complexion.

Read More →

Fresh Produce

We source from multiple regions with optimal growing conditions for producing nutrient-rich produce. Super-fresh and free from toxic level of chemicals, we offer a colourful assortment to satisfy your healthy eating.

Read More →

ISSUE 01 : MAR – MAY 2012

MY CHOICE Magazine this issue is bound to indulge you with a variety of interesting columns as well as encourage you to get your hand dirty in a kitchen with the help of secret recipes and a wide array of recommended products.

Read More →

Central Food Retail aids UNICEF

H.E. Mr. Anand Panyarachun (3rd left) UNICEF Ambassador for Thailand recently accepted the donation of 2,053,801 Baht from Mr. Alistair Taylor (3rd right) President of Central Food Retail Co., Ltd.

Read More →