WEEKEND EXTRA BURN 15%

WEEKEND EXTRA BURN 15%

ระยะเวลา 1 ก.ค. 2566 – 31 ต.ค. 2566

รายละเอียด

ลดเพิ่มสูงสุด 15%*

ทุกวันศุกร์-อาทิตย์ เมื่อแลกคะแนน The 1 เท่ายอดซื้อ

เงื่อนไขทั่วไป : สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้แก่ผู้อื่นได้ • บริษัทฯ จะมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรที่คงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระที่ดีจนถึงวันที่บริษัทฯ มอบสิทธิประโยชน์ • บริษัทฯ จะงด/ระงับการให้สิทธิประโยชน์ หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ (รวมทั้งคะแนนสะสม) หรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้สิทธิประโยชน์ไปโดยผิดหลง หรือกรณีที่สมาชิกบัตรยกเลิก/ปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินในภายหลัง หรือกรณีมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉลเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ หรือกรณีใช้บัตรเครดิตเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า หรือใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้า/บริการของร้านค้าซึ่งสมาชิกบัตรมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือใช้บัตรผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรเครดิตเพื่อซื้อสินค้า/บริการหรือไม่เป็นไปตามสัญญาบัตรเครดิตหรือสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล (แล้วแต่กรณี) หรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) หรือคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) • กรณีสมาชิกบัตรไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ หรือได้รับแต่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตร 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ มิเช่นนั้นจะถือว่าสมาชิกบัตรยอมรับว่าการดำเนินการของบริษัทฯ ถูกต้องแล้ว • บริษัทฯ ถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของบริษัทฯ เป็นสำคัญ กรุณาเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลส์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง • ให้บริการบัตรเครดิตโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

*เงื่อนไขส่วนลดเพิ่ม 15% : สมาชิกบัตรต้องแลกคะแนน The 1 เท่ากับยอดซื้อ (หลังหักส่วนลดอื่นๆทุกประเภท) เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 15% สำหรับการซื้อสินค้า/บริการที่ ท็อปส์ ทุกสาขา ยกเว้น ท็อปส์ คลับ, ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ซูเปอร์สปอร์ต และ ร้านค้าในเครือ CRC Sports , ไทวัสดุ, บีเอ็นบี โฮม,ออโต้วัน, โกว้าว, เพาเวอร์บาย, โก! เพาเวอร์, ออฟฟิศเมท, บีทูเอส ในวันศุกร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 66 – 31 ต.ค. 66 • ยอดซื้อหลังหักส่วนลดต้องชำระด้วยบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เท่านั้น • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่จุดขาย • รายการสินค้าที่ยกเว้น ได้แก่ ยอดใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ,บัตรของขวัญทุกประเภท , การใช้จ่ายผ่าน QR Payment และ e-Wallet ทุกประเภท รวมถึงการใช้จ่ายที่ไม่ได้ผ่านเครื่องอนุมัติวงเงินอัตโนมัติ (EDC) , สินค้าแบรนด์ APPLE ที่เพาเวอร์บาย และโก! เพาเวอร์ และจะยกเว้นรวมถึงการใช้จ่ายในงานอีเวนต์ของเพาเวอร์บาย • สำหรับ ซูเปอร์สปอร์ต และ ร้านค้าในเครือ CRC Sports จะเริ่มแลกคะแนน วันศุกร์-อาทิตย์ ในวันที่ 1 ส.ค. 66 – 31 ต.ค. 66 รวมถึงยกเว้นสินค้าไม่ร่วมรายการ ตามเงื่อนไขของห้างและร้านค้านั้นๆ • การแลกคะแนน The 1 เป็นส่วนลดสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้ สามารถดำเนินการได้โดยสมาชิกบัตรหลักเท่านั้น • ชื่อของสมาชิกบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวันที่ทำการแลกคะแนนเป็นส่วนลด จะต้องตรงกับชื่อสมาชิกบัญชีคะแนน The 1 • กรณีมีรายการแลกคะแนนเดอะวันของบัตรฯในรายการอื่นๆอีก สมาชิกสามารถเข้าร่วมรายการได้เพียง 1 รายการเท่านั้น โปรดตรวจสอบที่แคชเชียร์ก่อนทำรายการ • การแลก The 1 อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท เดอะวัน เซ็นทรัล จำกัด