TTB Credit Card

TOPs (Social Media)(Apr)

  • ระยะเวลาโปรโมชัน    :  เม.ย. 2565 – 30 มิ.ย. 2565
  • รายละเอียดโปรโมชัน :  ช้อปเต็มตะกร้า รับคืนสุดคุ้ม

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 2,500 บาท + แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%
พิเศษ 1 รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 2,500 บาท สำหรับบัตรเครดิตทุกประเภท

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

2,0003,999 บาท

70 บาท

4,000-5,999 บาท

150 บาท

6,000-9,999 บาท

250 บาท

ครบ 10,000 บาทขึ้นไป

500 บาท

หมายเหตุ – จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ (รวมทุกซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ)
พิเศษ!! รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 1,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 50,000 บาทขึ้นไป ตลอดรายการ
หมายเหตุ – จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ (รวมทุกซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ)

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์: ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ

พิมพ์ TSMK ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย  ส่งมาที่ 4806026
(อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
บัตรเครดิต ttb reserve สามารถรับสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน

พิเศษ 2 แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15เมื่อแลกคะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่าย

  • สำหรับบัตรเครดิตประเภทที่มีคะแนนสะสม

ประเภทบัตรเครดิต

รับเครดิตเงินคืน

ttb reserve infinite

15%

ttb reserve signature

บัตรเครดิตทีทีบี ทีเอ็มบี และธนชาต ประเภทที่มีคะแนน

12%

 

 

 

จำกัดแลกคะแนนสะสมสูงสุด 30,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ (รวมทุกซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ

ส่ง SMS เพื่อแลกคะแนนสะสม : ลงทะเบียนทุกครั้งที่ร่วมรายการ
พิมพ์ PSMK ตามด้วยคะแนนยอดเท่ายอดใช้จ่าย เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
(อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)

เงื่อนไขโปรโมชั่น

· สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ทีทีบี บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต  ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
· รายการส่งเสริมการขาย ระหว่างวันที่ เม.ย. 65 – 30 มิ.ย. 65 และเป็นยอดใช้จ่าย ณ ซูเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ที่ร่วมรายการ
· เงื่อนไขการให้เครดิตเงินคืน จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท / เซลล์สลิป และสูงสุด 1,500 บาท / บัญชีบัตรหลัก (คำนวณรวมยอดใช้จ่ายทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) ตลอดรายการส่งเสริมการขาย (รวมซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ที่ร่วมรายการ) และจำกัดเครดิตเงินคืนพิเศษสูงสุด 2,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก (คำนวณรวมยอดใช้จ่ายทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) ตลอดรายการส่งเสริมการขาย (รวมซูเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ที่ร่วมรายการ)
· ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน
· กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีผู้ถือบัตรหลัก
· ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปในแต่ละรอบรายการมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากสินค้าแลกซื้อ สินค้าหรือร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ  ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก  และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
· ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
· ผู้ถือบัตรจะต้องมีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี โดยไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าภายหลัง
· รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
· ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ  กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี  โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
· สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.ttbbank.com

 เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม

· สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ทีทีบี บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต ประเภทบัตรหลักที่มีคะแนนสะสม ทีทีบี รีวอร์ด พลัส เท่านั้น
· การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากทุกยอดใช้จ่าย ณ ซูเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 65 – 30 มิ.ย. 65 โดยจำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 30,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย หรือจำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท / บัญชีบัตรหลัก ทั้งนี้การแลกคะแนนสะสมต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป และยอดการแลกคะแนนสะสมไม่รวมเศษทศนิยม โดยระบบจะคำนวณเฉพาะบัตรหลักที่มีการลงทะเบียนเท่านั้น
· ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย และสงวนสิทธิ์คืนเงินเข้าบัญชีเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงมีสถานะปกติ และที่ไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ทำการเครดิตเงินคืน
· ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืนในกรณีคะแนนสะสมมีไม่เพียงพอ
· ผู้ถือบัตรจะต้องมีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
· การแลกคะแนนสะสมไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
· กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการแต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียนธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น
· ธนาคารสงวนสิทธิ์การขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ในการทำรายการแลกคะแนนสะสม
· ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่รวมยอดใช้จ่ายเพื่อการค้าในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
· การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการทีทีบี รีวอร์ด พลัส
· รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
· ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ  กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี  โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
· กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด