TTB ช้อปซูเปอร์สุดคุ้ม ที่ Supermarkets ที่สาขาและออนไลน์

ระยะเวลาแคมเปญ: ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 67 – 31 มีนาคม 67

ประเภทบัตรที่ร่วมแคมเปญ: บัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้นยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท

สาขาที่ร่วมรายการ : Tops, Tops Food Hall, Tops Fine Food และ Tops Online

 

รายละเอียดแคมเปญ:

พิเศษ 1: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,950 บาท สำหรับบัตรเครดิตทุกประเภท

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป                   รับเครดิตเงินคืน

1,500 – 4,999 บาท                              50 บาท

5,000 – 9,999 บาท                            180 บาท

10,000 – 14,999 บาท                      400 บาท

15,000 บาทขึ้นไป                              650 บาท

หมายเหตุ : จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 650 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน หรือรวมสูงสุด 1,950 บาท / บัญชีบัตรหลัก

ตลอดรายการส่งเสริมการขาย (รวมทุกซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ)

 

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ : ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ ลงทะเบียนผ่านแอป ttb touch หรือส่ง SMS

พิมพ์ SPMC ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย

ส่งมาที่ 4806026 (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือรข่ายผู้ให้บริการของท่าน)

บัตรเครดิต ttb reserve เข้าร่วมรายการได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน

 

พิเศษ 2: แลกกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% สำหรับบัตรเครดิตประเภทที่มีคะแนน

เมื่อมียอดใช้จ่าย 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป โดยแลกคะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน และไม่เกินยอดใช้จ่าย

   ประเภทบัตรเครดิต                                                                      รับเครดิตเงินคืน

บัตรเครดิต ttb reserve infinite และ ttb reserve signature                 12%

บัตรเครดิต ttb (ทีเอ็มบี และธนชาต) ประเภทอื่นๆ ที่มีคะแนนสะสม                10%

หมายเหตุ: จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 50,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

(รวมทุกซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ)

 

ส่ง SMS เพื่อแลกคะแนน : ส่งทุกครั้งที่ร่วมรายการ

พิมพ์ SMRP ตามด้วยคะแนนที่ต้องการแลก (ทุก 1,000 คะแนนแต่ไม่เกินยอดใช้จ่าย) เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต

12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)

 

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน :

• สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House

ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท

• เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ ซูเปอร์มาร์เก็ต และซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ ที่ร่วมรายการ ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 เท่านั้น

• จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 650 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน หรือรวมสูงสุด 1,950 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนตามขั้น (ตามตาราง) ไม่นับรวมเศษทศนิยม

• ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน โดยจะคำนวณเฉพาะบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริมที่ทำการลงทะเบียนร่วมรายการเท่านั้น โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด

• กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีผู้ถือบัตรหลัก

• ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปในแต่ละรอบรายการมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวม

ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง

• ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียนผ่านแอป ttb touch หรือ SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้รับข้อความตอบกลับว่าลงทะเบียนสำเร็จ โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) ยกเว้น บัตรเครดิต ttb reserve เข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ

ประเภทบัตรเครดิต รับเครดิตเงินคืน

บัตรเครดิต ttb reserve infinite และ ttb reserve signature 12%

บัตรเครดิต ttb (ทีเอ็มบี และธนชาต) ประเภทอื่นๆ ที่มีคะแนนสะสม 10%

• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง

 

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน :

· สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบีและบัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท และต้องเป็นบัตรหลักที่มีคะแนนสะสม ttb rewards plus เท่านั้น

• การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนที่ี่ ซูเปอร์มาร์เก็ต และซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ ที่ร่วมรายการ ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 เท่านั้น และต้องมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป

• ใช้คะแนนสะสม ttb rewards plus ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน;

o สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve รับเครดิตเงินคืน 12% (120 บาท)

o สำหรับบัตรเครดิต ttb ประเภทอื่นๆ ที่มีคะแนนสะสมรับเครดิตเงินคืน 10% (100 บาท)

โดยจำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 50,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้การแลกคะแนนสะสมต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป โดยระบบจะคำนวณเฉพาะบัตรหลักที่มีการลงทะเบียนเท่านั้น

• คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน ต้องมีเพียงพอกับวันที่จะทำการตัดคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืนให้เท่านั้น หากคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการเครดิตเงินคืน โดยสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมด้วยตนเองได้ที่แอป ttb touch

• ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ทุกครั้งที่ทำรายการแลกคะแนนสะสม และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)

• สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักในการลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมเท่านั้น บัตรเสริมไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมได้

• ธนาคารสงวนสิทธิ์การขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ในการทำรายการแลกคะแนนสะสม

• ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย

• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง

• การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสำเร็จแล้ว ไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ

• การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการ ttb rewards plus

 

เงื่อนไขอื่น ๆ :

• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร

• ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและการบริการมีปัญหา โปรดติดต่อซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใช้บริการโดยตรง

• รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

• กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด

• ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ttbbank.com/th/cc/pro