TOPS CASHBACK รับเครดิตเงินคืน 4% + รับเครดิตเงินคืนพิเศษสูงสุด 4,500 บาท

ลง ทะเบียน: TOPS CASHBACK 

เริ่ม: 1 . . 2567 – 30 ก.ย. 2567 

สถานที: ที่ ท็อปส์, ท็อปส์ เดลี่, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ไฟน์ ฟู้ด ทุกสาขา และ ท็อปส์ ออนไลน์ 

รายละเอียด: รับเครดิตเงินคืน4% * + รับเครดิตเงินคืนพิเศษสูงสุด4,500 บาท* 

 

รับเครดิตเงินคืน4% (1) 

เมื่อค้นพบครบทุก1,500 บาท/ เซลส์สลิป 

(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด300 บาท/ หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ เดือน) 

 

รับเพิ่ม! เครดิตเงินคืนพิเศษสูงสุด4,500 บาท (2) 

การสะสมเพิ่มขึ้น/เดือน 

รับเครดิตเงินคืนพิเศษ(2) 

 15,000 – 59,999 บาท 

300  บาท 

60,000  บาทขึ้นไป 

1,500  บาท 

(จำกัดเครดิตเงินคืนพิเศษสูงสุด1,500 บาท/ หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ เดือน) 

              

ลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืนผ่านUCHOOSE หรือSMS ภายในวันที่ทำรายการครั้งแรกเพื่อรับเครดิตเงินคืน 

พิมพ์ TOZ ( วรรค) สถานะบัตร16 หลัก ส่งมาที่081-278-2222  

( ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายโทรศัพท์ ) 

 

 

พิเศษ!!! ประเภทTOPS ONLINE! 

รับส่วนลดสูงสุด100 บาท (3) 

 

ใหม่ล่าสุด 

 

รับส่วนลด50 บาท(3) เมื่อซื้อสินค้าครบ600 บาทขึ้นไป/รายการสั่งซื้อสินค้า 

 

กรอกรหัสE-COUPON CT1NEW เพื่อรับส่วนลดทันที 

 

( จำกัดการแลกรับส่วนลด1 สิทธิ์/หมายเลขเดอะวัน ตลอดรายการ1 . . 2567 ถึง30 . . 2567) 

 

มีอยู่ในปัจจุบัน

 

รับส่วนลด60 บาท(3) เมื่อซื้อสินค้าครบ800 บาทขึ้นไป/รายการสั่งซื้อสินค้า 

 

กรอกรหัสE-COUPON CT160เพื่อรับส่วนลดทันที 

 

( จำกัดการแลกรับส่วนลด3 สิทธิ์/หมายเลขเดอะวัน ตลอดรายการ1 . . 2567 ถึง30 . . 2567) 

 

รับส่วนลด100 บาท(3) เมื่อซื้อสินค้าครบ1,200 บาทขึ้นไป/รายการสั่งซื้อสินค้า 

 

กรอกรหัสE-COUPON CT1100เพื่อรับส่วนลดทันที 

 

( จำกัดการแลกรับส่วนลด3 สิทธิ์/หมายเลขเดอะวัน ตลอดรายการ1 . . 2567 ถึง30 . . 2567) 

 

ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดบัตรเครดิตไม่เสียดอกเบี้ย16% ต่อปี  

เงื่อนไขทั่วไปสำหรับบัตรเครดิต:

 • สิทธิประโยชน์ตามสัญญา ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสด หรือ โอนให้แก่ผู้อื่นได้ 
 • ข้าพเจ้าจะมอบภาษีเงินได้ตามสัดส่วนของสมาชิกบัตรที่คงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระภาษีจนถึงวันที่มอบภาษีเงินได้
 • หรือกรณีที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉลในการค้นหามา ซึ่งสิทธิประโยชน์ หรือกรณีใช้บัตรเครดิตเพื่อผลประโยชน์ด้านการเกษตร หรือใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้า/บริการของร้านค้า ซึ่งบัตรซื้อสินค้าได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือใช้บัตรผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรเครดิตเพื่อซื้อสินค้า/บริการหรือไม่เป็นไปตามสัญญาบัตรเครดิตหรือสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล (แล้วแต่กรณี)
 • กรณีสมาชิกบัตรไม่มีสิทธิประโยชน์ หรือได้รับแต่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรภายใน90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการมิเช่นนั้นถือว่าสมาชิกบัตรได้รับการว่าจ้างแล้ว 
 • ฉันควรถือสินค้าที่ตรงกับข้อตกลงนี้หรือไม่ ในกรณีจำเป็น คุณจำเป็นต้องเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและการขายสลิปไว้ตรวจสอบกรณีที่จำเป็น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่เราพบ
 • หากไม่สามารถใช้กับสินค้า/บริการหากมีการแจ้งหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้ขาย/ผู้ให้บริการโดยตรง 

(1) เงื่อนไขการกู้เครดิตเงินคืน:

 • บริษัทฯ จะมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน ที่ ท็อปส์, ท็อปส์ เดลี่, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด ทุกสาขา และ ท็อปส์ ออนไลน์ (ยกเว้นร้านค้า TOPS-YIM RFC BANGBUATH) ระหว่างวันที่ 1 .. 2567 ถึง 30 .. 2567 เท่านั้น 
 • เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายชำระเต็มจำนวน และ ผ่อนชำระต่อเซลส์สลิปครบตามเงื่อนไขหลังจากหักส่วนลดทุกอย่างแล้ว 
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาคำนวณเครดิตเงินคืน ได้แก่ ยอดซื้อสินค้าที่พื้นที่เช่า, ร้านอาหาร, การสั่งซื้อสินค้าแบบ MAIL ORDER, การซื้อสินค้าเพื่อการพาณิชย์ รายการซื้อสินค้าที่ไม่ได้ทำรายการผ่านเครื่องอนุมัติวงเงินอัตโนมัติ (EDC) และ E-WALLET ทุกประเภท 
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นส่วนลด สำหรับพนักงานในเครือเซ็นทรัล  
 • ยอดใช้จ่ายที่เข่าร่วมรายการไม่นับรวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
 • สมาชิกบัตรจะต้องลงทะเบียนทาง SMS หรือลงทะเบียนฟรีผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE โดยจะต้องได้รับข้อความตอบกลับจากระบบอย่างถูกต้องภายในวันที่ทำรายการจึงจะถือว่าสมบูรณ์ ทั้งนี้ ระบบจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วเท่านั้น 
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 300 บาท ต่อเซลส์สลิป และไม่เกิน 300 บาท ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลัก ต่อเดือน  
 • ยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะคำนวณเครดิตเงินคืนรวมกับบัญชีบัตรหลัก และจะมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วันหลังจากวันที่ทำรายการ 
 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสินค้า/บริการที่ร่วมรายการเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ 

 

(2) เงื่อนไขการให้เครดิตเงินคืน (สะสมยอดใช้จ่าย) :

 • บริษัทฯ จะมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน ครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ที่ ท็อปส์, ท็อปส์ เดลี่, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด ทุกสาขา และ ท็อปส์ ออนไลน์ (ยกเว้นร้านค้า TOPS-YIM RFC BANGBUATH) ระหว่างวันที่ 1 .. 2567 ถึง 30 .. 2567 เท่านั้น 
 • เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดใช้จ่าย ชำระเต็มจำนวน และผ่อนชำระ ซึ่งสะสมแยกตามเดือนตามระยะเวลาส่งเสริมการขาย ครบตามเงื่อนไขหลังจากหักส่วนลดทุกอย่างแล้ว 
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาคำนวณเครดิตเงินคืน ได้แก่ ยอดซื้อสินค้าที่พื้นที่เช่า, ร้านอาหาร, การสั่งซื้อสินค้าแบบ MAIL ORDER, การซื้อสินค้าเพื่อการพาณิชย์ รายการซื้อสินค้าที่ไม่ได้ทำรายการผ่านเครื่องอนุมัติวงเงินอัตโนมัติ (EDC) และ E-WALLET ทุกประเภท 
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นส่วนลด สำหรับพนักงานในเครือเซ็นทรัล 
 • ยอดใช้จ่ายที่เข่าร่วมรายการไม่นับรวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
 • สมาชิกบัตรจะต้องลงทะเบียนทาง SMS หรือลงทะเบียนฟรีผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE โดยจะต้องได้รับข้อความตอบกลับจากระบบอย่างถูกต้อง ภายในวันที่ทำรายการ จึงจะถือว่าสมบูรณ์ ทั้งนี้ ระบบจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วเท่านั้น 
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลัก ต่อเดือน 
 • ยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะคำนวณเครดิตเงินคืนรวมกับบัญชีบัตรหลัก และจะมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วัน หลังจากจบเดือนที่ทำรายการ 
 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสินค้า/บริการที่ร่วมรายการเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ 

 

(3) เงื่อนไขการให้ส่วนลด : 

 • รับส่วนลด 50 บาท เมื่อชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ ท็อปส์ ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 .. 2567 ถึง 30 .. 2567 เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 600 บาท ขึ้นไป ต่อเซลส์สลิปสำหรับลูกค้าใหม่ 
 • รับส่วนลด 60 บาท เมื่อชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ ท็อปส์ ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 .. 2567 ถึง 30 .. 2567 เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 800 บาท ขึ้นไป ต่อเซลส์สลิปสำหรับลูกค้าปัจจุบัน 
 • รับส่วนลด 100 บาท เมื่อชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ ท็อปส์ ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 .. 2567 ถึง 30 .. 2567 เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,200 บาท ขึ้นไป ต่อเซลส์สลิปสำหรับลูกค้าปัจจุบัน 
 • เงื่อนไขการให้ส่วนลดเป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ให้บริการกำหนด 
 • เฉพาะร้านค้าและสินค้า/บริการที่ร่วมรายการเท่านั้น ยกเว้นสินค้าซื้อเหมา (การซื้อสินค้าที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่ 7 ชิ้นขึ้นไปต่อใบเสร็จ) สินค้ายกแพคยี่ห้อเอ็ม 150, ยี่ห้อเบอร์ดี้, ยี่ห้อสปอนเซอร์ แพค 24, ยี่ห้อคาราบาวแดง แพค 50, โซดาสิงห์ แพค 24, ยี่ห้อเฮลซ์บลูบอย และยี่ห้อแบรนด์, สินค้าแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า, กระเช้าของขวัญทุกชนิด, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, อาหารเสริมและนมผงสำหรับเด็กทารกและสูตรต่อเนื่อง, นมจิตรลดายกลัง, น้ำมันประกอบอาหาร และน้ำตาลประกอบอาหาร, ยา, สินค้าทางการแพทย์ และเวชสำอาง โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่จุดขาย  
 • ส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลด หรือบัตรกำนัล หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ 
 • จำกัดส่วนลดสูงสุดไม่เกิน 160 บาท ต่อเซลส์สลิป และไม่เกิน 480 บาท ต่อหมายเลขเอะวัน ตลอดรายการ คำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน จำกัดการใช้สิทธิรับส่วนลดไม่เกินประเภทละ 3 ครั้ง ต่อหมายเลขเดอะวัน ตลอดรายการ  
 • สำหรับคูปองลูกค้าใหม่ 50 บาท เฉพาะรอบจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด (7 วันหลังจากสมัครสมาชิก) และจำกัดการรับส่วนลดมูลค่า 50 บาท 1 สิทธิ์ ต่อหมายเลขเดอะวัน ตลอดรายการ / คูปองส่วนลดนี้ สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นได้ หากยอดซื้อของใบเสร็จนั้นมากกว่าหรือเท่ากับยอดซื้อที่ระบุในเงื่อนไขของแต่ละคูปองรวมกัน / ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ / บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

เงื่อนไขการรับส่วนลดเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด


Program Name: Tops cashback 
Period:  1 Jul 2024 – 30 Sep 2024
Location:  At any Tops, Tops Daily, Tops Food Hall, Tops Fine Food and Tops Online
MechanicCASHBACK 4%* + EXTRA CASHBACK UP TO 4,500 THB* 

 

Get cashback 4% (1) 

 

Get cashback 60 Baht with purchase of every 1,500 Baht per sales slip. 

(Get maximum cashback 300 Baht per primary credit card account per month)  

 

                                     Extra cashback up to 4,500 Baht (2) 

 

Accumulated spending per month 

Extra cashback (2) 

15,000 – 59,999 Baht 

300 Baht 

60,000 Baht or more 

1,500 Baht 

 

Extra cashback 300 Baht(2) with a accumulated purchase of  15,000 – 59,999 Baht per month 

 

Extra cashback 1,500 Baht (2) with a minimum accumulated purchase of  60,000 Baht per month 

(Get maximum extra cashback 1,500 Baht per primary credit card account per month) 

       

Register once prior to making payment via UCHOOSE application or SMS.   

SMS Type TOZ (space) followed by 16-digit card number 

และส่ง SMS ไปที่โทรศัพท์มือถือ 081-278-2222 เพื่อรับ SMS ยืนยัน  

(ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) 

 

ใช้เมื่อจำเป็นและชำระคืนเต็มจำนวนตรงเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 16 ต่อปี