New Year Basket 2023

เงื่อนไขการรับบัตรของขวัญจากบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวัน:

สิทธิพิเศษเมื่อซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน (1) เฉพาะยอดซื้อกระเช้าของขวัญท็อปส์ (ตามแบบในแคตตาล็อค) ยกเว้นการชำระเงินผ่าน QR Payment Dolfin Wallet และ E-Wallet ทุกประเภท วันที่ 2 พ.ย. 65 – 10 ม.ค. 66 ที่ ท็อปส์ และ ท็อปส์ ออนไลน์ โดยยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในรายการชำระเงินแบบเก็บค่าสินค้าปลายทาง (CREDIT ON DELIVERY) / โดยคำนวณยอดซื้อกระเช้าของขวัญเพื่อรับส่วนลดเงินสดหรือบัตรของขวัญ จะต้องเป็นยอดซื้อหลังการหักส่วนลดทุกชนิด และไม่คำนวณสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท กระเช้ารังนก และกระเช้าซุปไก่สกัด • บริษัทฯ จะคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับบัตรของขวัญตามช่วงยอดการใช้จ่าย (TIER) ที่กำหนดตามตารางเท่านั้น เศษของยอดใช้จ่ายที่ได้คำนวณเพื่อรับบัตรของขวัญไปแล้ว จะไม่นำกลับมาคำนวณเพื่อรับบัตรของขวัญอีก • จำกัดการแลกรับบัตรของขวัญสูงสุดจากบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ไม่เกิน 96,000 บาท ต่อหมายเลขบัตรเครดิต ตลอดรายการ • บัตรของขวัญไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด รวมทั้งไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นๆ ได้ • บัตรของขวัญจากรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ซื้อกระเช้าของขวัญตามแบบในแคตตาล็อคได้อีก • ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด • (2) การผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 6 เดือน ผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการผ่อนชำระ Central The1 Credit Card Payment Plan ที่ ท็อปส์ • บริษัทฯ ยึดถือข้อมูลที่มีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลส์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น • เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

 

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน และแลกรับเครดิตเงินคืนบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี

1.รายการส่งเสริมการขายนี้ ระหว่างวันที่ 15 เมษายน 2565 – 31 มกราคม 2566 เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิดเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม และบัตรเครดิต TMRW โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที่ธนาคารเครดิดเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิด
2.แลกรับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อมียอดจ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี ทุกๆ 1,000 บาท / เซลส์สลิป ที่ บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์, ฟู้ดแลนด์, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, โฮมเฟรซมาร์ท, โลตัส, แม็คโคร คลิ๊ก, ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต (ท๊อป ซูเปอร์สโตร์, ท๊อปส์ เดลี่, ท็อปส์ ออนไลน์ และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์) และวิลล่า มาร์เก็ต ทุกสาขา และแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส ทุก 1.000 คะแนน จำกัดการแลกคะแนนสะสม 10,000 คะแนน เพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท / ผู้ถือบัตร / รวมทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ /เดือน
3. ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน MS เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน โดยพิมพ์ SUP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 ระหว่างวันที่ 15 เมษายน 2565 – 31 มกราคม 2566 (ค่าส่ง SMS 3 บาท / ครั้ง) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ (กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว) ทั้งนี้การแลกรับเครดิดเงินคืนจะเริ่มมีผลใช้ได้กับรายการใช้จ่ายในเดือนที่ผู้ถือบัตรได้ทำการลงทะเบียนสำเร็จเท่านั้น โดยจะไม่มีผลย้อนหลังไปถึงรายการที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผู้ถือบัตรยังไม่ได้ลงทะเบียน ผู้ถือบัตรหลักต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละครั้งจนถึงวันที่ธนาคารดำเนินการตัดคะแนนสะสมเพื่อเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
4. ธนาคารจะตัดคะแนนสะสมและจะเครดิดเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตหลักภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนของแต่ละเดือนที่ผู้ถือบัตรมีการใช้จ่ายตามที่กำหนด โดยไม่นับรวมรายการใช้จ่ายที่มีการยกเลิกในภายหลัง
5. ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก
6. คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส ที่ถูกตัดออกจากบัญชีบัตรเครดิตของท่านในรายการส่งเสริมการขายนี้จะไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนได้
7. ยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
8. กรณีมีข้อโด้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคาร เพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้ถือบัตรได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี
9. ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้า และหรือการให้บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน และแลกคะแนนสะสมบัตรเครดิตธนาคารทหารไทย

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน :

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ทีทีบี (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต) ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรแบบชำระเต็มจำนวนตามเงื่อนไขที่ ซูเปอร์มาร์เก็ต และซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ ที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 เงื่อนไขการให้เครดิตเงินคืน จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 600 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และสูงสุด 1,800 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย (คำนวณรวมยอดใช้จ่ายทั้งซูเปอร์มาร์เก็ต และซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ที่ร่วมรายการ) โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนตามขั้น (ดังตาราง) ไม่นับรวมเศษทศนิยม การรับเครดิตเงินคืนจะไม่รวมยอดใช้จ่ายโดยชำระผ่านบัตรเครดิตที่ผูกกับบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือ E-Wallet ทุกประเภท
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน โดยจะคำนวณเฉพาะบัตรเครดิตและบัตรเสริมที่ทำการลงทะเบียนร่วมรายการเท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีผู้ถือบัตรหลัก
 • ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปในแต่ละรอบรายการมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากสินค้าแลกซื้อ สินค้าหรือร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียน SMS หรือลงทะเบียนผ่าน แอป ทีทีบี ทัช เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
 • ผู้ถือบัตรจะต้องมีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี โดยไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าภายหลัง

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม :

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ทีทีบี บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต ประเภทบัตรหลักที่มีคะแนนสะสมเท่านั้น
 • การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากทุกยอดใช้จ่ายที่ซูเปอร์มาร์เก็ต และซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ ที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65
 • ใช้คะแนนสะสม ttb rewards plus ทุก 1,000 คะแนน และต้องไม่เกินยอดใช้จ่าย แลกรับเครดิตเงินคืน สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve infinite 150 บาท , บัตรเครดิต ttb reserve signature รับเครดิตเงินคืน 120 บาท และสำหรับบัตรเครดิต ทีทีบี บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต ประเภทที่มีคะแนนสะสม รับเครดิตเงินคืน 100 บาท โดยจำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 30,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้การแลกคะแนนสะสมต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป และมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาท / เซลล์สลิป ระบบจะคำนวณเฉพาะบัตรหลักที่มีการลงทะเบียนเท่านั้น
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย และสงวนสิทธิ์คืนเงินเข้าบัญชีเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงมีสถานะปกติ และที่ไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ทำการเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืนในกรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ
 • ผู้ถือบัตรจะต้องมีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ทุกครั้งที่ทำการแลกคะแนนสะสม และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
 • กรณีทำการแลกคะแนนสะสมไปแล้วไม่สามารถขอคืนคะแนนสะสม หรือยกเลิกรายการได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักในการลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมเท่านั้น บัตรเสริมไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมได้
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ในการทำรายการแลกคะแนนสะสม
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่รวมยอดใช้จ่ายเพื่อการค้าในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการทีทีบี รีวอร์ด พลัส
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและการบริการมีปัญหา โปรดติดต่อร้านค้า โดยตรง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา

1.จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน และจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ

 1. ลงทะเบียนก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการ เพียงสแกน QR Code หรือพิมพ์ค้นหา “NYD” ที่หน้าโปรโมชั่นบนแอป UCHOOSE หรือ SMS พิมพ์ NYD วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งไปที่ 081-927-9999 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ(ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

3.ช้อปซูเปอร์ฯที่ร่วมรายการ แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 10%** เมื่อมียอดช้อปไม่กำหนดขั้นต่ำ

 • ทุก 1,000 พอยต์ แลกรับเครดิตเงินคืน 100 บาท
 • ทุก 5,000 พอยต์ แลกรับเครดิตเงินคืน 500 บาท
 • ทุก 10,000 พอยต์ แลกรับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
 1. แลกพอยต์หลังใช้จ่ายภายในเดือนที่ทำรายการ (ฟรีค่าบริการ) ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน UCHOOSE เท่านั้น (โดยพิมพ์คำค้นหาโปรโมชั่นว่า “SMP”)
 2. ไม่จำกัดการแลกพอยต์ต่อวัน แต่จำกัดการแลกพอยต์สูงสุด 500,000 พอยต์ (เทียบเท่า 50,000 บาท)/บัญชีบัตรหลัก/วัน โดยเครดิตเงินคืนโอนภายในวันถัดไป
 3. ยกเว้น ยอดใช้จ่ายที่ชำระเงินผ่าน E-Wallet ต่างๆ และ และ ยอดใช้จ่ายการซื้อสินค้า/บริการผ่อนชำระ Krungsri Consumer Installment Plan

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์

 * เงื่อนไขคุ้มที่ 1:

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อชำระค่าสินค้าแบบเต็มจำนวนที่ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ณ ร้านค้าและช่องทางออนไลน์ที่ร่วมรายการผ่านบัตรเครดิต ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2565 – 15 มกราคม 2566
 • รับเครดิตเงินคืน 50 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครบทุก 1,500 บาท/เซลส์สลิป
 • จำกัดยอดเครดิตเงินคืน (คุ้มที่ 1) สูงสุด 300 บาท/ท่าน/เดือน หรือรวม 900 บาท/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (รวมทุกประเภทบัตร รวมทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ)
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ผู้ถือบัตรใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่ได้รับเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • ลงทะเบียน SMS ร่วมรายการคุ้มที่ 1 พิมพ์ SN1 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ต้องลงทะเบียนทุกประเภทบัตร การลงทะเบียนสำเร็จเมื่อได้รับข้อความตอบรับยืนยันการเข้าร่วมรายการ

** เงื่อนไขคุ้มที่ 2:

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS และบัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อชำระค่าสินค้าแบบเต็มจำนวนที่ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ณ ร้านค้าและช่องทางออนไลน์ที่ร่วมรายการผ่านบัตรเครดิต ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2565 – 15 มกราคม 2566 สามารถแลกใช้คะแนนสะสม SCB Rewards เพื่อรับเครดิตเงินคืน ดังนี้
 • เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป และแลกใช้คะแนน SCB Rewards ทุก 1,000 คะแนน แต่ไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปเพื่อรับเครดิตเงินคืน สำหรับวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) แลกคะแนนทุก ๆ 1,000 คะแนน รับเครดิตเงินคืน 120 บาท และสำหรับวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) แลกคะแนนทุก ๆ 1,000 คะแนน รับเครดิตเงินคืน 150 บาท
 • ลงทะเบียน SMS ร่วมรายการคุ้มที่ 2 พิมพ์ SN2 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย เว้นวรรค ตามด้วยคะแนนที่ต้องการแลก โดยแลกทุก 1,000 คะแนน และไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) ลงทะเบียน SMS ทุกครั้งภายในวันที่ใช้จ่ายบัตร การลงทะเบียนสำเร็จเมื่อได้รับข้อความตอบรับยืนยันการเข้าร่วมรายการ
 • ตัวอย่างการส่ง SMS แลกคะแนน ลูกค้ามียอดใช้จ่าย 2,500 บาท และต้องการแลกคะแนนเพียง 1,000 คะแนน ส่ง SMS ดังนี้ พิมพ์ SN2 900123456789 1000 ส่งมาที่ 4545454
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสม SCB Rewards สูงสุด 20,000 คะแนน/ท่าน/เดือน หรือรวม 60,000 คะแนน/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (รวมทุกประเภทบัตร รวมทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ)
 • ผู้ถือบัตรต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอในวันที่ธนาคารตัดคะแนนสะสม และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced) ได้ คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก/ ขอคืนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยคะแนนสะสมปรับปรุง และยอดเครดิตเงินคืนจะแสดงในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

 

 

*/** เงื่อนไขรวม:

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) ที่ชำระค่าสินค้าแบบเต็มจำนวนที่ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ที่ร้านและช่องทางออนไลน์ ที่ร่วมรายการผ่านบัตรเครดิต
 • ระยะเวลาใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2565 – 15 มกราคม 2566 โดยเดือนที่ 1: 15 ตุลาคม 2565 – 15 พฤศจิกายน 2565 / เดือนที่ 2: 16 พฤศจิกายน 2565 – 15 ธันวาคม 2565 / เดือนที่ 3: 16 ธันวาคม 2565 – 15 มกราคม 2566
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ณ ร้านค้าและช่องทางออนไลน์ที่ร่วมรายการ (ภายใต้ MCC 5411, 5499 และ 5333 ซึ่งระบุในระบบ Visa, Mastercard และ JCB เท่านั้น) ช้อปที่ร้าน ได้แก่ Big C, mini Big C, Foodland, Golden Place, Gourmet Market, Home Fresh Mart, MaxValu, MaxValu Tanjai, Lotus’s, Lotus’s go fresh, Tops, Tops Daily, Top Food Hall, Central Food Hall, Villa Market, บิ๊กซ้ง, ริมปิงและเซ็นโทซ่า ช้อปออนไลน์ ได้แก่ Big C Shopping Online, Foodland Online Shopping, www.GourmetMarketThailand.com, Lotus’s Shop Online, Maknet, Makroclick, Tops Online และ Villa Market Online
 • ยกเว้น การซื้อสินค้าผ่อนชำระ SCB 0% ดีจัง, ดีจังแบ่งชำระรายเดือนผ่านช่องทางแอป SCB EASY หรือ SCB Call Center (Dee Jung Installment), ดีจังโอนเงินเข้าบัญชี (Dee Jung Transfer), การซื้อสินค้าและชำระค่าบริการในร้านค้าเช่าที่อยู่ในร้านค้าดังกล่าวข้างต้น, รายการใช้จ่ายผ่าน E-Wallet ทุกประเภท อาทิ ShopeePay, TrueMoney Wallet, Rabbit LINE Pay และ Dolfin wallet เป็นต้น, การใช้บัตรเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า/ธุรกิจ และรายการที่ถูกยกเลิก ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืน เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และ/หรือ ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้า/การให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/การให้บริการ กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับความเสียหายใด ๆ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันทำการก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนบัตรเครดิตธนาคารซิตี้แบงค์

*ต่อที่1 เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน: • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท /เดือน และ 900 บาท /ลูกค้า ตลอดรายการ (รวมทุกประเภทบัตรทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) • สำหรับสมาชิกบัตรฯ ซิตี้ ทุกประเภทที่ออกในประเทศไทย (ยกเว้นบัตรฯ ซิตี้ แม็คโคร) และลงทะเบียน SMS เข้าร่วมโปรแกรมระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 65 – 31 ม.ค. 65 • ธนาคารฯ จะทำเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้นภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ • สมาชิกบัตรฯ ต้องคงสถานภาพสมาชิกบัตรจนถึงวันที่ทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี **ต่อที่ 2 เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน: • ลูกค้าจะได้รับ SMS หลังจากทำการจ่ายเงินด้วยบัตรฯ ซิตี้เรียบร้อยแล้ว เพื่อทำรายการแลกคะแนนผ่านระบบซิตี้แบงก์ออนไลน์ • การแลกคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด จำกัดเฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป /เซลส์สลิป • บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ทุกประเภท บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้ บัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร บัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ บัตรเครดิตซิตี้ ลาซาด้า และบัตรเสริมทุกประเภทไม่สามารถร่วมรายการซิตี้ รีวอร์ด • โดยธนาคารฯ จะทำการหักคะแนนสะสม เพื่อแลกเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ซิตี้ทำรายการในรอบบัญชีถัดไป หรือภายใน 30 วันหลังทำรายการ • ธนาคารฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการแลกคะแนนสะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • ขอสงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนกับสมาชิกบัตรฯ ที่คงสถานภาพการเป็นสมาชิกจนถึงวันที่มอบเครดิตเงินคืน • กรณีที่ลูกค้ามีคะแนนสะสมน้อยกว่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการ • เมื่อใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน แล้วจะไม่สามารถขอคะแนนสะสมคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ • ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิพิเศษนี้ เฉพาะลูกค้าที่ไม่มียอดค้างชำระเกินกำหนดชำระการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือไม่มียอดใช้จ่ายเกินวงเงินลูกค้าในวันที่ทำรายการแลกคะแนน • สำหรับยอดใช้ที่มีรหัสร้านค้าอยู่ในหมวดหมู่ 5411, 5499, 5310, 5946, 5451 ตามที่วีซ่าและมาสเตอร์การ์ดกำหนด เงื่อนไขทั่วไป: • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น • ยกเว้นการใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ แอพพลิเคชั่นใดๆ ทั้งสิ้น • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยโปรดติดต่อกับร้านค้าโดยตรง • โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการก่อนใช้บริการ • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริม การขายนี้ • UCBC46

เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืนบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

พิเศษ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 600 บาทตลอดรายการ

 • ลงทะเบียนครั้งเดียว รับสิทธิ์ผ่าน SMS พิมพ์ GS#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
 • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ณ ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ ครบทุก 1,500 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 60 บาท
 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 600 บาท/บัตร/ตลอดรายการ
 • จำกัดการรับสิทธิ์ร่วมกิจกรรม 400 สิทธิ์ตลอดรายการ

พิเศษ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืน 10%

 • ลงทะเบียนทุกครั้ง รับสิทธิ์ผ่าน SMS พิมพ์ GSUP#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#คะแนนเท่ายอดซื้อ ส่งมาที่ 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
 • เมื่อมีใช้คะแนนแลกเท่ายอดซื้อ โดยสามารถแลกคะแนน GSB Reward Point ตั้งแต่ 1,000 คะแนนขึ้นไป ไม่จำกัดครั้งในการส่ง SMS เพื่อแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 10%
 • คะแนนสะสม GSB Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลกผ่านระบบ SMS
 • กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10% ให้กับผู้ถือบัตร
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ หรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนของวันลงทะเบียน
 • คะแนนสะสมแลกแทนเครดิตเงินคืนเมื่อซื้อสินค้าที่ซูเปอร์มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อป มาร์เก็ต, ท็อป ซูเปอร์สโตร์, ท็อป เดลี่, ท็อป ออนไลน์, กูร์เมต์ มาร์เก็ต , โฮมเฟรชมาร์ท, โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต, โลตัส เอ็กซ์เพรส, โลตัส โกเฟรช โลตัสออนไลน์, วิลล่า มาร์เก็ท, วิลล่า มาร์เก็ท ออนไลน์,ฟู้ดแลนด์, ฟู้ดแลนด์ ออนไลน์, แม็คโคร คลิก, โกลเด้น เพลซ, และดอง ดอง ดองกิ สาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • คะแนนสะสม GSB Reward Point จะถูกหักออกจากบัตรฯ ตามลำดับการลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านระบบ SMS ตามจำนวนคะแนนที่แจ้งประสงค์แลกผ่าน ระบบ SMS
 • สามารถแลกคะแนนได้เท่ายอดเต็มจำนวนเท่านั้น (ไม่รวมเศษทศนิยม) เช่น ยอดใช้จ่าย 1,500.50 บาท พิมพ์ SMS ระบุ 1,500.50 โดยธนาคารจะทำการแลกคะแนน 1,500 คะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการเท่านั้น

รับเพิ่มพิเศษ รับ E Voucher มูลค่า 200 บาท

 • เฉพาะผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ พิเศษ 1 เท่านั้น
 • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ณ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อป มาร์เก็ต, ท็อป ซูเปอร์สโตร์, ท็อป เดลี่, ท็อป ออนไลน์ สะสมครบ 10,000 บาท/เดือน
 • จำกัดการรับ เพิ่มพิเศษ สำหรับผู้ที่ใช้จ่ายสะสมครบ 100 ท่านแรกตลอดรายการ
 • ธนาคารจะดำเนินการส่ง E-Voucher ผ่านระบบ SMS ไปยังหมายเลขที่ลงทะเบียนผ่าน พิเศษ ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดกิจกรรม

เงื่อนไขทั่วไป

 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดกิจกรรม
 • E-Voucher เครดิตเงินคืน คะแนนสะสมที่แลกไปแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ หรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับ E-Voucher เครดิตเงินคืน จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่จะได้รับเครดิตเงินคืน
 • ยกเว้นการใช้จ่ายสินค้าจากร้านค้าเช่า, บุหรี่, สุรา, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, รายการผ่อนสินค้า, การซื้อเพื่อการลงทุน, การค้า, ขายส่ง, การซื้อทองหรือเพชร, ใบรับใบจองสินค้า, ใบมัดจำค่าสินค้า รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท
 • ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลล์สลิปมารวมคิดในการรับเครดิตเงินคืนสำหรับรายการนี้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารในช่วงเวลาเดียวกันได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการรับคะแนน และแลกรับเครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิตกรุงไทย

เงื่อนไขรายการ “รับคะแนน KTC สูงสุด 6 เท่า”
1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์คะแนนพิเศษให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ประเภทที่มีคะแนน KTC FOREVER หรือ KTC ROP (“คะแนน”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 65 – 31 ม.ค. 66 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC UNIONPAY ทุกประเภท, KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC VISA CORPORATE, KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
3. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับคะแนนพิเศษตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ SUP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ktc.promo/supermarketQ42022 ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดระยะเวลารายการ และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเริ่มคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อมอบคะแนนพิเศษตามรายการนี้ นับตั้งแต่วันที่สมาชิกทำการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไปเท่านั้น โดยไม่นำยอดใช้จ่ายที่เกิดก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ (หากมี) มาคำนวณรวมเพื่อมอบคะแนนพิเศษตามรายการนี้ในทุกกรณี เช่น สมาชิกมีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการในวันที่ 15 พ.ย. 65 และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในเดือน พ.ย. 65 ครบ 2,000 บาทขึ้นไป เคทีซีจะคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อมอบคะแนนพิเศษให้แก่สมาชิกตามรายการนี้ โดยนับเดือน พ.ย. 65 เป็นเดือนที่ 1 มอบคะแนน 2 เท่า เป็นต้น และจะคำนวณยอดใช้จ่ายนับจากวันที่มีการลงทะเบียนสำเร็จ (15 พ.ย. 65) เป็นต้นไปเท่านั้น
5. กรณีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนของบัตรฯ ที่สำเร็จในครั้งแรกเท่านั้น
6. กรณีสมาชิกถือบัตรฯ ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกันมากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะนำยอดใช้จ่ายจากทุกบัตรฯ ของสมาชิกตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณรวมกันเพื่อมอบคะแนนพิเศษเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การรับคะแนนพิเศษตามรายการนี้
7. เมื่อสมาชิกมีการลงทะเบียนและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สะสมในแต่ละเดือน ครบ 2,000 บาทต่อเดือน ณ ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้
⦁ ยอดใช้จ่ายเดือนที่ 1 รับคะแนน 2 เท่า (คะแนนปกติ 1 เท่า และคะแนนพิเศษ 1 เท่า)
⦁ ยอดใช้จ่ายเดือนที่ 2 รับคะแนน 3 เท่า (คะแนนปกติ 1 เท่า และคะแนนพิเศษ 2 เท่า)
⦁ ยอดใช้จ่ายเดือนที่ 3 รับคะแนน 6 เท่า (คะแนนปกติ 1 เท่า และคะแนนพิเศษ 5 เท่า)
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบคะแนนพิเศษตามรายการนี้ โดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อเดือน และจำกัดการมอบคะแนนพิเศษรวมสูงสุดไม่เกิน 640 คะแนน ต่อสมาชิก 1 ท่าน เท่านั้น ตลอดระยะเวลารายการ

ตัวอย่างที่ 1 สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการในเดือนพฤศจิกายน 65 และในเดือนพฤศจิกายน 65 มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 2,000 บาท เดือนธันวาคม 65 มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 2,000 บาท และเดือนมกราคม 66 มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 2,000 บาท สมาชิกจะได้รับคะแนนดังนี้
• รับคะแนนสำหรับยอดใช้จ่ายในเดือนพฤศจิกายน 65 2 เท่า หรือ 160 คะแนน (คะแนนปกติ 80 คะแนน และคะแนนพิเศษ 80 คะแนน)
• รับคะแนนสำหรับยอดใช้จ่ายในเดือนธันวาคม 65 3 เท่า หรือ 240 คะแนน (คะแนนปกติ 80 คะแนน และคะแนนพิเศษ 160 คะแนน)
• รับคะแนนสำหรับยอดใช้จ่ายในเดือนมกราคม 66 6 เท่า หรือ 480 คะแนน (คะแนนปกติ 80 คะแนน และคะแนนพิเศษ 400 คะแนน)

ตัวอย่างที่ 2 สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการในเดือนพฤศจิกายน 65 และในเดือนพฤศจิกายน 65 มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 2,000 บาท เดือนธันวาคม 65 มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 1,500 บาท และเดือนมกราคม 66 มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 2,000 บาท สมาชิกจะได้รับคะแนนดังนี้
• รับคะแนนสำหรับยอดใช้จ่ายในเดือนพฤศจิกายน 65 2 เท่า หรือ 160 คะแนน (คะแนนปกติ 80 คะแนน และคะแนนพิเศวยยษ 80 คะแนน)
• ไม่ได้รับคะแนนพิเศษสำหรับยอดใช้จ่ายในเดือนธันวาคม 65 เนื่องจากมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สะสมไม่ถึง 2,000 บาทต่อเดือน
• รับคะแนนสำหรับยอดใช้จ่ายในเดือนมกราคม 66 3 เท่า หรือ 240 คะแนน (คะแนนปกติ 80 คะแนน และคะแนนพิเศษ 160 คะแนน)

ตัวอย่างที่ 3 สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการในเดือนพฤศจิกายน 65 และในเดือนพฤศจิกายน 65 มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 1,500 บาท เดือนธันวาคม 65 มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 1,500 บาท และเดือนมกราคม 66 มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 2,000 บาท สมาชิกจะได้รับคะแนนดังนี้
• ไม่ได้รับคะแนนพิเศษสำหรับยอดใช้จ่ายในเดือนพฤศจิกายน 65 เนื่องจากมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สะสมไม่ถึง 2,000 บาทต่อเดือน
• ไม่ได้รับคะแนนพิเศษสำหรับยอดใช้จ่ายในเดือนธันวาคม 65 เนื่องจากมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สะสมไม่ถึง 2,000 บาทต่อเดือน
• รับคะแนนสำหรับยอดใช้จ่ายในเดือนมกราคม 66 2 เท่า หรือ 160 คะแนน (คะแนนปกติ 80 คะแนน และคะแนนพิเศษ 80 คะแนน)

 1. กรณีสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เป็นรายการผ่อนชำระ เคทีซีจะทำการคำนวณยอดใช้จ่ายในเดือนนั้นๆ ของสมาชิก โดยนำยอดผ่อนชำระเป็นรายเดือนมาคำนวณเพื่อมอบคะแนนพิเศษตามรายการนี้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  9. เคทีซีจะทำการโอนคะแนนพิเศษที่ได้รับตามรายการนี้ เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภาย 60 วัน โดยนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน
  10. คะแนนพิเศษที่สมาชิกจะได้รับตามรายการนี้ จะหมดอายุภายในวันที่ 31 ม.ค. 67

เงื่อนไขการใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน 12%
1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนน”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ทุกร้านค้าในหมวด Supermarket ภายใต้ MCC Code: 5333 และ 5411 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 65 – 31 ม.ค. 66 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
3. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ RDM เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก และเครื่องหมาย “ # ” ตามด้วยยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) ลงทะเบียนทุกครั้งภายในวันเดียวกันกับที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนข้ามวันหรือย้อนหลังจากวันที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ และหากยอดใช้จ่ายมีจุดทศนิยมจะต้องใส่จุดทศนิยมด้วย รวมถึงไม่ต้องใส่เครื่องหมาย “ , ” ในยอดใช้จ่าย เช่น 4500.50 หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ktc.promo/supermarketQ42022 (สำหรับการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ หากยอดใช้จ่ายมีจุดทศนิยมจะต้องใส่จุดทศนิยมด้วย รวมถึงไม่ต้องใส่เครื่องหมาย “ , ” และ “ # ” ในยอดใช้จ่าย เช่น 4500.50) และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
4. กรณีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนของบัตรเครดิตที่สมบูรณ์ ใบแรกเท่านั้น
5. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC สมาชิกสามารถใช้คะแนนเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป แลกรับเครดิตเงินคืนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
6. กรณีที่ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปที่มีเศษสตางค์ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยบาทเพื่อใช้เป็นยอดใช้จ่ายในการคำนวณจำนวนคะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
7. การแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้
8. การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายนับตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไปและจะคำนวณเรียงลำดับตามวันและเวลาที่มีการทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตร โดยจะคำนวณเป็นรายเดือนตามรอบปฏิทิน
9. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
5. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
6. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ
7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

เงื่อนไขการรับคะแนน และแลกรับเครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิตกสิกรไทย

*เงื่อนไขการได้รับคะแนนสะสมพิเศษสูงสุด 14,400 คะแนน • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่าน SMS พิมพ์ SM (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.65 – 31 ม.ค.66 เท่านั้น (ยกเว้นรายการออนไลน์ และยกเว้นยอดใช้จ่ายที่ชำระเงินผ่าน E-Wallet เช่น True Money Wallet, Dolfin Wallet, Rabbit Line Pay, ShopeePay เป็นต้น)

 • ผู้ถือบัตรต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเท่านั้น โดยธนาคารจะคำนวณคะแนนสะสมพิเศษ เฉพาะยอดใช้จ่ายที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ ภายใต้ MCC Code 5333 และ 5411 เท่านั้น ได้แก่ Big C, Dear Tummy, Foodland, Gourmet Market, Home Fresh Mart, Lotus’s, MM Food Service, Rimping, Seoul U Mart, Tops Market, Tops Supermarket, Central Food Hall และ Villa Market ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.65 – 31 ม.ค.66 เท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ตลอดรายการ
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ตลอดจนรายการค่าชำระสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกในภายหลัง
 • สำหรับยอดใช้จ่ายแบบรูดเต็มจำนวน หรือแบ่งจ่าย 0% ครบ 2,000-4,999 บาท/เซลส์สลิป จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 240 คะแนน
 • ยอดใช้จ่าย 5,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 1,200 คะแนน
 • จำกัดการรับคะแนนสะสมพิเศษสูงสุด 4,800 คะแนน/ท่าน/เดือน และ 14,400 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ โดยคำนวณรวมทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • การคิดคะแนนสะสมปกติ คือ ยอดใช้จ่ายทุก 25 บาท จะได้รับคะแนนสะสมปกติ 1 คะแนน ยกเว้นบัตรเครดิตเดอะแพสชั่น กสิกรไทย ยอดใช้จ่ายทุก 25 บาท จะได้รับคะแนนสะสมปกติ 2 คะแนน
 • บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจทุกประเภท บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย บัตร LINE POINT Credit Card ไม่สามารถร่วมรายการได้
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ ในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับคะแนนสะสมพิเศษ
 • คะแนนสะสมพิเศษไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888

** เงื่อนไขการใช้คะแนนแลกรับส่วนลด12% • สินค้าที่ไม่ร่วมรายการได้แก่ สินค้าแลกซื้อ, บัตรของขวัญ, บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บัตรโทรศัพท์ และบัตรเติมเงินทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้ • ไม่สามารถนำยอดซื้อสินค้าหลังจากหักส่วนลดเพิ่ม 12% จากการแลกคะแนนสะสมมาร่วมรายการแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay • หากยอดซื้อเป็นเศษทศนิยม การแลกคะแนนสะสมจะถูกปัดเศษทศนิยมลงเหลือเพียงจำนวนเต็ม และจะคำนวณจากจำนวนเต็มเท่านั้นไม่รวมเศษทศนิยม • ธนาคารสงวนสิทธิ์ให้ใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ได้ชำระเงินตรงตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับธนาคารเสร็จสิ้นแล้ว และยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคาร ณ วันที่ใช้สิทธิ์ดังกล่าว • บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ, บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย บัตรเครดิต LINE POINTS Credit Card ไม่สามารถร่วมรายการได้ • คะแนนสะสมจากบัตรเครดิตที่มีชื่อและสกุลเดียวกัน สามารถรวมกันเพื่อใช้แลกรับส่วนลดในรายการที่กำหนด (ยกเว้นคะแนนจากบัตรเครดิตร่วมเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ-กสิกรไทย,บัตรพีทีทีบลูเครดิตการ์ด,บัตรเครดิตวันสยาม,บัตรเครดิตเดอะแพสชั่นคะแนนจากบัตรหลักและบัตรเสริมไม่สามารถนำมารวมกันได้ และไม่สามารถนำมารวมกับคะแนนสะสมของบัตรอื่นได้)• คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และไม่สามารถคืนคะแนนได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น • คะแนนสะสมที่แลกแล้ว ต้องใช้แทนส่วนลดภายในวันเดียวกัน ณ ร้านค้าที่ทำการแลกคะแนนเท่านั้น • คะแนนสะสมไม่สามารถยกเลิก คืน แลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ •กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิตธนาคารไอซีบีซี

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับบัตรเครดิตธนาคารไอซีบีซีในประเทศไทยทุกประเภท
 2. ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่านทาง SMS ก่อนการใช้จ่าย โดยพิมพ์ “SUPER” (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก และส่งมาที่ 098-269-5588 (ค่าบริการ 3 บาทต่อครั้ง) โปรดเก็บ SMS ตอบกลับจากทางธนาคารไว้เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการได้รับเครดิตเงินคืน
 3. จำกัดสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืน 800 บัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ธนาคารจะมอบสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนทาง SMS ตามลำดับการลงทะเบียนจนครบสิทธิ์
 4. จำกัดการลงทะเบียน 1 ครั้งต่อ 1 หมายเลขบัตรเครดิตตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 5. จำกัดเครดิตเงินคืน 300 บาท/หมายเลขบัตรเครดิต/เดือน หรือเครดิตเงินคืนสูงสุด 900 บาทตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 6. เครดิตเงินคืนถูกคำนวณจากการใช้จ่าย ณ ซูเปอร์มาร์เก็ตและช่องทางออนไลน์ที่ใช้ MCC: 5411 ตามที่ธนาคารกำหนดดังต่อไปนี้: TOPS, Gourmet Market, Home Fresh mart, Foodland, Max Value, Villa Market และ Central Food Hall
 7. เครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณจากยอดใช้จ่าย ณ ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ โดยยึดจากวันที่ทำรายการเท่านั้น
 8. ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีผู้ถือบัตรในรอบถัดไปจากเดือนที่มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข โดยจะแสดงรายการเครดิตเงินคืนในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตของรอบถัดไปดังกล่าว
 9. ธนาคารจะคำนวณยอดใช้จ่ายและยอดเครดิตเงินคืนของบัตรเสริมแยกจากบัตรหลัก
 10. ผู้ถือบัตรจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนต่อเมื่อยังคงสภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิตสถานะปกติและไม่ได้ผิดนัดชำระเงินใด ๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน
 11. สิทธิ์ในการได้รับเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนแปลง หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ในกรณีผู้ถือบัตรเครดิตยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการคำนวณยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากรายการนั้น ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 12. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของธนาคารภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายเดียวกันได้
 13. ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข/สิทธิประโยชน์ใด ๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใด ๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 14. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 15. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ที่ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) Call Center โทร 0-2629-5588 ในเวลาทำการ

 

เงื่อนไขการรับบัตรของขวัญสำหรับผู้ถือบัตรยูเนี่ยนเพย์

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรยูเนี่ยนเพย์ ที่ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ทุกสาขา (1 ก.ย. 2565 – 31 ส.ค. 2566)
 • เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบตามที่กำหนดผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์ ที่ ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ทุกสาขา รับบัตรของขวัญท็อปส์ที่เคาน์เตอร์จุดบริการลูกค้า ภายในวันและสาขาเดียวกันเท่านั้น
 • ยอดซื้อ 1,000 บาท คำนวณจากมูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว
 • จำกัด 1,200 สิทธิ์ / เดือน หรือ 14,400 สิทธิ์ ตลอดรายการ และขึ้นอยู่กับลำดับก่อนหลัง
 • จำกัดสิทธิ์รับบัตรของขวัญท็อปส์ 1 สิทธิ์ / บัตรยูเนี่ยนเพย์ / เดือน และสูงสุดไม่เกิน 12 สิทธิ์ / บัตรยูเนี่ยเพย์ ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าซื้อเหมา(การซื้อสินค้าที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่ 7 ชิ้น ขึ้นไป / เซลส์สลิป), สินค้ายกแพ็คยี่ห้อเอ็ม150 และยี่ห้อเบอร์ดี้, สินค้าแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, บุหรี่, นมผงเด็กทารกและสูตรต่อเนื่อง, อาหารเสริมสำหรับเด็กทารก, นำมันประกอบอาหาร, น้ำตาลประกอบอาหาร, บริการชำระบิล, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงิน, ร้านค้าเช่า, ฟู้ดคอร์ท, Tops FLAVOUR, CENTRAL EATERY, ร้านเซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซ, สินค้ายา, สินค้าทางการแพทย์ และเวชสำอางบางชนิด
 • ยกเว้นการซื้อสินค้าทุกชนิดผ่านบริการ Grab, Dolfin Order and Collect, Chat&Shop, Phone&Delivery และ Click&Collect
 • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดและไม่สามารถใช้กับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 • ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขรายการที่เคาน์เตอร์จุดบริการลูกค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล้วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

เงื่อนไขการรับบัตรของขวัญสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต JCB

 1. สิทธิพิเศษนี้สําหรับผู้ถือบัตรเครดิต JCB ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
 2. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565
 3. เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,200 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป และไม่สามารถรวมเซลล์สลิปได้
 4. จำกัด 1 สิทธิ์ / หมายเลข The 1 / เดือน โดยการจัดสรรสิทธิ์จะเป็นไปตามลำดับก่อนหลังของการใช้สิทธิ์
 5. จำกัดจำนวนบัตรของขวัญไม่เกิน 5,000 สิทธิ์ / เดือน รวมทุกสาขา หรือ 20,000 สิทธิ์รวมทุกสาขา ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,000,000 บาท
 6. สามารถแลกบัตรของขวัญได้โดยนำเซลล์สลิปฉบับจริงพร้อมบัตรเครดิต JCB ไปแสดงที่จุดบริการลูกค้าที่ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ทุกสาขา ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
 7. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าซื้อเหมา (การซื้อสินค้าที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่ 7 ชิ้นขึ้นไป / เซลล์สลิป), สินค้ายกแพคยี่ห้อเอ็ม150 และยี่ห้อเบอร์ดี้, สินค้าแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, บุหรี่, นมผงเด็กทารกและสูตรต่อเนื่อง, อาหารเสริมสำหรับเด็กทารก, น้ำมันประกอบอาหาร, น้ำตาลประกอบอาหาร, บริการชำระบิล, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงิน, ร้านค้าเช่า, ฟู้ดคอร์ท, Tops FLAVOUR, CENTRAL EATERY, ร้านเซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซ, สินค้ายา, สินค้าทางการแพทย์ และเวชสำอางบางชนิด
 8. ผู้ถือบัตร JCB ตาม 1. ที่เป็นผู้ค้าส่งสินค้าและลูกค้าที่ประสงค์จะนำสินค้าที่ซื้อจากโดยท็อปที่ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ไปจำหน่ายต่อ “ไม่สามารถ” ขอรับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 9. บัตรของขวัญที่รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้กับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 10. บัตรของขวัญที่รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ใช้เป็นส่วนลดจะต้องใช้ร่วมกับบัตรเครดิต JCB เมื่อซื้อสินค้าที่ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ทุกสาขา ยกเว้นการซื้อสินค้าผ่าน ท็อปส์ ออนไลน์ www.tops.co.th
 11. รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้กับการสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์และเดลิเวอรี่
 12. โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขการใช้บัตรของขวัญที่ด้านหลังบัตรของขวัญ
 13. บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด และบริษัท เจซีบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด หรือบริษัท เจซีบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัดถือเป็นที่สุด”