GSB Credit Card

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

รูปแบบรายการ :  พิเศษ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด  360 บาท* เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร 1,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 60 บาท/เดือน  (จำกัดการรับสิทธิ์ 400 สิทธิ์ตลอดรายการ)
ลงทะเบียนครั้งเดียว รับสิทธิ์ผ่าน SMS พิมพ์ GS#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
รับเพิ่มพิเศษ E Voucher มูลค่า 200 บาท เฉพาะ Tops Supermarket  เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 10,000 บาท/เดือน

รูปแบบรายการ : พิเศษ 2 แลกรับเครดิตเงินคืน 10%  เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และใช้คะแนนเท่ายอดซื้อ
ลงทะเบียนทุกครั้ง รับสิทธิ์ผ่าน SMS พิมพ์ รหัส#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#คะแนนเท่ายอดซื้อ ส่งมาที่ 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)

ระยะเวลา    1 ก.พ. 2565 – 31 ก.ค.2565

*เงื่อนไขรายละเอียดเพิ่มเติม

พิเศษ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 360 บาทตลอดรายการ
• ลงทะเบียนครั้งเดียว รับสิทธิ์ผ่าน SMS พิมพ์ GS#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
• เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ณ ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ       1,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 60 บาท/เดือน
• จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 360 บาท/บัตร/ตลอดรายการ
• จำกัดการรับสิทธิ์ร่วมกิจกรรม 400 สิทธิ์ตลอดรายการ

รับเพิ่มพิเศษ : รับ E Voucher มูลค่า 200 บาท
• เฉพาะผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ พิเศษ 1 เท่านั้น
• เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ณ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ท็อป มาร์เก็ต,    ท็อป ซูเปอร์สโตร์ท็อป เดลี่ท็อป ออนไลน์ สะสมครบ 10,000 บาท/เดือน
• จำกัดการรับ เพิ่มพิเศษ สำหรับผู้ที่ใช้จ่ายสะสมครบ 100 ท่านแรกตลอดรายการ
• ธนาคารจะดำเนินการส่ง EVoucher ผ่านระบบ SMS ไปยังหมายเลขที่ลงทะเบียนผ่าน พิเศษ 1 ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดกิจกรรม

พิเศษ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืน 10%

• ลงทะเบียนทุกครั้ง รับสิทธิ์ผ่าน SMS พิมพ์ รหัส#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#คะแนนเท่ายอดซื้อ ส่งมาที่ 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
• เมื่อมีใช้คะแนนแลกเท่ายอดซื้อ โดยสามารถแลกคะแนน GSB Reward Point ตั้งแต่ 1,000 คะแนนขึ้นไป ไม่จำกัดครั้งในการส่ง SMS เพื่อแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 10%
• คะแนนสะสม GSB Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลกผ่านระบบ SMS
• กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10% ให้กับผู้ถือบัตร
• เครดิตเงินคืนไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ หรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้
• ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนของวันลงทะเบียน
• คะแนนสะสมแลกแทนเครดิตเงินคืนเมื่อซื้อสินค้าที่ซูเปอร์มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ท็อป มาร์เก็ตท็อป ซูเปอร์สโตร์ท็อป เดลี่ท็อป ออนไลน์ สาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
• คะแนนสะสม GSB Reward Point จะถูกหักออกจากบัตรฯ ตามลำดับการลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านระบบ SMS ตามจำนวนคะแนนที่แจ้งประสงค์แลกผ่าน ระบบ SMS
• สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการเท่านั้น

เงื่อนไขทั่วไป

• ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดกิจกรรม
• EVoucher เครดิตเงินคืน คะแนนสะสมที่แลกไปแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ หรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้
• ผู้ถือบัตรที่จะได้รับ EVoucher เครดิตเงินคืน จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ    มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่จะได้รับเครดิตเงินคืน
• ยกเว้นการใช้จ่ายสินค้าจากร้านค้าเช่าบุหรี่สุราบัตรกำนัลบัตรเติมเงินทุกประเภทรายการผ่อนสินค้าการซื้อเพื่อการลงทุนการค้าขายส่งการซื้อทองหรือเพชรใบรับใบจองสินค้าใบมัดจำค่าสินค้า รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท
• ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลล์สลิปมารวมคิดในการรับเครดิตเงินคืนสำหรับรายการนี้
• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ           ของธนาคารในช่วงเวลาเดียวกันได้
• ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด